NGI var ansvarlig for prosjekteringen av grunnarbeidene for blant annet motfyllinger og andre sikringstiltak i perioden fra 2003 fram til 2009. Etter hva vi kan se er dette gjort i henhold til de gjeldene krav og det er sendt inn en kontrollerklæring på dette.  

NGI har også hatt folk til stede på befaring under utførelsen av deler av grunnarbeidene, men det formelle ansvaret for denne oppfølgingen hadde ikke NGI. Etter 2009 har NGI ingen rolle i oppfølging og vedlikehold av sikringstiltak i Nystulia, ut fra dokumentasjonen vi kjenner i dag.  

Det er i saken innsendt konrollerklæring fra NGI til Gjerdrum kommune på ferdig prosjektering datert 24.06.2008. 

 I NGIs originaldokument (vedlagt), som antagelig er blitt sendt til ansvarlig søker, er det ikke huket av for at sluttkontrollen er utført, men kun at prosjekteringen er ferdig. I den versjonen av kontrollerklæringen som finnes i Gjerdrum kommunes arkiver (vedlagt), er det senere av andre blitt krysset av på sluttkontroll for utførelse og påført vedleggs- og saksnummer.  

Tillatelse til tiltak datert 24.04.2006 gjelder området hvor sikringstiltakene skulle opparbeides og begrenser NGIs ansvar til prosjektering og kontroll av prosjekteringenDenne tillatelsen viser videre til andre ansvarsområder og også en rekke vilkår som skulle følges.  

NGI gjør nå tilgjengelig følgende dokumenter:  

  1. Tillatelse til tiltak av 24.04.2006: Journalnummer 4343/06 
  2. Kontrollerklæring – original fra NGI – 24.06.2008 
  3. Kontrollerklæring – innsendt fra ansvarlig søker – 24.06.2008 

NGI støtter regjeringens plan om at en ekstern ekspertgruppe skal se på årsaksforhold og vurdere forbedringer. Tilnærmingen er helt i tråd med de innspillene NGI ga i et brev til Olje- og energidepartementet onsdag denne uken.  

Vi jobber fortsatt sammen med kommunen og utbygger for å få oversikt over dokumentasjonen 


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


DOCUMENTS:
LINKS:
Se her for mer informasjon