– Vi er stolte over å være en del av dette forskningssentret og glade for å kunne bidra til det grønne skiftet. Gjennom våre kontorer i USA, Australia og Norge har NGI har jobbet internasjonalt med havvind i over 10 år og vært med på prosjekter med en total kapasitet på over 30 GW. Det er nå gledelig å se at norsk næringsliv satser sterkt på havvind. Vi gleder oss til å støtte deres ambisjoner gjennom vår internasjonale erfaring og vårt bidrag til grønne innovasjoner i NorthWind, sier administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.

Da bevilgningen til senteret ble offentliggjort i dag, sa olje- og energiminister Tina Bru at havvind kan bety store muligheter for energinasjonen Norge.

– Jeg har stor tro på at et langsiktig forskningssenter med partnere fra både industri, forskning og forvaltning vil bidra til å skape konkrete resultater som kan tas i bruk, sa Bru.

40 næringslivspartnere

SINTEF Energi i Trondheim er vertsinstitusjon for NorthWind. I tillegg til NGI er NTNU, Universitetet i Oslo og Norsk Institutt for naturforskning (NINA) med i senteret. I tillegg vil mer enn 40 næringslivspartnere delta aktivt i forskning, styring og finansiering av senteret.

– Ved NGI utvikler vi teknologi og løsninger som akselererer overgangen til et mer bærekraftig samfunn. NGI støtter norske industripartnere i Europa, USA og Asia. Våre forskere vil delta i mange aktiviteter ved forskningssenteret for å utvikle mer effektive, kostnadseffektive, miljøvennlige og innovative fundamenteringsløsninger for havvindinstallasjoner, sier NGIs direktør for offshore energi, Thomas Langford.

For NGI vil deltakelsen i NorthWind være en hovedsatsing for forskning og innovasjon i årene som kommer.

– NorthWind vil gjøre det mulig å sikre at havvind blir bygd og fundamentert #påsikkergrunn, sier Langford.

Faktaboks om Forskningssentre for miljøvennlig energi

• NorthWind er en del av Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Disse sentrene arbeider med langsiktig forskning som er rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap.

• FME'ene skal ha potensial for innovasjon og verdiskaping. Forskningen skjer i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene, som er etablert for en periode på inntil åtte år.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.