I dag jobber han som prosjektingeniør ved NGIs avdeling for Landfundamentering. Ikke overraskende hadde han flere jobbtilbud da han i 2019 skulle ut på arbeidsmarkedet.

– Ja, jeg hadde flere tilbud. Men jeg hadde hatt sommerjobb ved NGI i to somre og visste at jeg trivdes godt og at miljøet er bra. NGI er det ledende fagmiljøet innen geofag og var derfor et naturlig valg, sier Eirik Nilsen.

Ønsker å ta doktorgrad

Han har ingen tanker om å skifte jobb-beite.
– Jeg trives veldig godt på NGI. På sikt håper jeg å kunne ta en doktorgrad for å kunne fordype meg enda mer.

NGI har en rulleringsordning der man kan hospitere ved ulike avdelinger.

–  Nå er jeg på rotasjon til avdelingen for Analyse og modellering. Her får jeg i enda større grad jobbe analytisk og fordype meg i det som interesserer meg mest.

At studievalget ble geofag, skyldes ifølge Eirik kombinasjonen av realfag og praktisk arbeid.

– Du får mulighet både til faglig fordypning i realfagene og å kunne jobbe konkret med samfunnsnyttige og givende prosjekter – som for eksempel infrastrukturprosjekter.

I masteroppgaven analyserte han en innovativ teknisk løsning som ved bygging av tunneler kan gi store innsparinger i investeringskostnader og sterkt redusert CO2-avtrykk. Resultatene er tatt i bruk av blant andre BaneNOR.

Hardt arbeid

Bak det glitrende vitnemålet ligger det mange timer med arbeid.

– Jeg jobbet nok mer enn de fleste, men fikk også tid til å være student. Blant annet drev jeg med svømming, sier Eirik, som anslår at han gjennom studiet jevnt over jobbet med studiet åtte timer om dagen og litt i helgene.

– I eksemansperioden gikk det nærmest døgnet rundt.

Lønnsom innsats

Selve prisutdelingen, som ble utsatt i fjor på grunn av koronapandemien og som nå skjer digitalt, er i regi NTNUs stiftelser. Disse begunstiger studenter og ansatte ved NTNU. En av stiftelsene, Winnie og Ragnar Mathisens høgskolefond, går til beste student ved sivilingeniør eller sivilarkitektstudiet ved NTNU. En fagjury har vurdert vitnemålene og sjekket at de er i henhold til stiftelseskriteriene – blant annet med tanke på studieprogresjon.

Og toppkarakterene har ikke bare ført til god jobb. Med prisen følger det både prispenger og et bilde. Der står det svart på hvitt at Eirik Nilsen var beste avgangsstudent i 2019.

Gratulerer!


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


DOCUMENTS:
https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00852/6a2e5244-9a7d-4fd6-abed-40240e1c8cd1.pdf