– Kristin er en veldig god match for oss med sin geofaglige bakgrunn, utstrakte erfaring fra ulike roller i utviklingsprosjekter i vitenskapelige miljøer og sin rolle som arkitekt hos DNB de siste to årene. Hun har den rette kombinasjonen av teknologikompetanse, forretningsforståelse og lederegenskaper som skal til i denne rollen, sier Carl-Henrik Wolf Lund, direktør for NGI Digital.

Paulsen har 2 års erfaring som businessarkitekt hos DNB, og 10 års erfaring med produkt-, software- og algoritmeutvikling fra Kongsberg Defence & Aerospace. Hun har en mastergrad innen Geologiske prosesser i fysikk, og en bachelorgrad i fysikk, begge fra Universitetet i Oslo.

–  Jeg ønsker å jobbe med fageksperter og ledende forskere innen geofagene og bidra til å skape bærekraftige løsninger for fremtiden ved bruk av moderne teknologi. I tillegg, er dette et perfekt tidspunkt å komme inn i NGI Digital som nå har godt fotfeste og forutsetningene til å bidra til digital innovasjon og nyskapning for geofagene, sier Paulsen om hvorfor hun ønsker å jobbe i NGI.

NGI Digital

NGI Digital ivaretar NGIs aktiviteter og behov for digital innovasjon og utvikling internt i NGI, men også ut mot kunder og oppdragsgivere, og gjennom forskningsprosjekt. GeoHub er sky- og dataplattformen hvor disse løsningene realiseres. Målet er at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen.

– Min faglige bakgrunn fra geofysikk sammen med min erfaring som businessarkitekt gir meg et godt grunnlag for å sikre at man skaper verdi for NGI med nye digitale løsninger. I tillegg, har jeg over 10 års erfaring som utvikler av høyteknologiske løsninger for tolkning og bruk av sensordata, sier Paulsen.

GeoHub

NGI Digital utvikler GeoHub som er NGIs skyplattform for digitalisering av geofaglige prosesser og data. GeoHub er en moderne dataplattform og består av en rekke digitale produkter som digitaliserer de ulike stegene i den geofaglige verdikjeden. Plattformen inkluderer blant annet en løsning for å håndtere grunnundersøkelser, en IoT- løsning for sensorbasert overvåkning og verktøy for gjennomføring av geotekniske labforsøk. Disse løsningene er tatt i bruk både internt på NGI og av kunder.

– Vi ser i stadig økende grad hvor viktig digital innovasjon er for NGI, bransjen vår og utviklingen av fagområdene vi jobber med. Løsningene vi utvikler skaper ikke bare interne forbedringer, men også helt nye tjenester og forretningsmuligheter, sier Lund.

GeoHub er en moderne skyplattform bygget på cloud native og Microsoft Azure. Verktøyene som utvikles på plattformen har webbaserte brukergrensesnitt, er bygget på mikrotjenester og snakker med hverandre gjennom maskinlesbare grensesnitt (APIer). Dataene som lagres i plattformen har veldefinerte datamodeller som muliggjør gjenfinning og gjenbruk over tid.

– NGI ønsker å være en positiv kraft og bidragsyter til å få til digitale endringer sammen med våre kunder, samarbeidspartnere og i bransjen som helhet. Kampen om de digitale hodene er hard, men vi ser at vi kan tilby spennende karrieremuligheter i skjæringspunktet mellom vitenskapelige problemstillinger, samfunnsnyttige løsninger og ny teknologi, utdyper Lund.

NGI Digital består av to avdelinger; avdelingen for digital utvikling, som Paulsen skal lede, og avdelingen for drift og infrastruktur.

– Jeg ser frem til å bli kjent med alle de dyktige utviklerne i NGI Digital og sammen med dem skape gode tekniske løsninger i samarbeid med de ulike fagområdene. Jeg vil bidra til at utviklerne får tatt ut maksimalt av sin innovasjon- og skaperkraft i samarbeid med fagekspertene i NGI, avslutter Paulsen. 


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.