Forskningsrådet meddelte i midten av juni hvem som får støtte til opprettelse av SFI-er. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. EarthresQue skal finne løsninger på et stort samfunnsproblem - deponering av overflødig jordmateriale og avfall som heller burde håndteres i ett system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og finner gode løsninger for fremtidige deponier.

NGI sentral

NGI har en meget sentral rolle i dette prosjektet med ansvar for store deler av arbeidspakken Recycling and Reuse, og Gudny Okkenhaug skal inneha Vice Director rollen. NMBU-professor Helen French er prosjektleder for earthresQue. Andre forskningspartnere i EarthresQue bidrar til en bredt sammensatt gruppe fra ulike fagområder; NIVA, NILU, IFE Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning og NIBIO.

Mangler gode løsninger

For NGIs del har det nylig avsluttede GEOreCIRC-prosjektet vært et viktig utgangspunkt og bidrag til tilslaget for earthresQue som et SFI. Det er i dag en stor utfordring at samfunnet vårt i økende grad produserer overskuddsmasser og avfall samtidig som vi er i ferd med å gå tom for godt egnede lokaliteter for lagring.

Til tross for politiske tiltak og forskrifter som er ment til å stimulere til gjenbruk og forhindre deponering av kommunalt avfall, øker nå volumet som går til deponier igjen.

Sirkulær avfallssektor

earthreQue skal gi bidra til nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall. Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter. earthreQue skal også forbedre styringen av gamle deponier, og finne bærekraftige løsninger for fremtidige deponier.

Senteret vil innebære et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

  • Fullt navn - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy
  • Finansiering- Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Norges forskningsråd
  • Prosjektperiode- 5 + 3 år fra 2020
  • Vertsinstitusjon- NMBU

Forskningspartnere- NMBU, NGI, Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning, IFE, NIBIO, NIVA og NILU


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


PRESS:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/earthresque-nytt-sfi?publisherId=17847189&releaseId=17888776