Denne saken er publisert i tilknytning til pressemelding fra NVE.

Konferansen International Snow Science Workshop (ISSW) samler over 1000 forskere og praktikere for å dele ny kunnskap om snøskred og snøvitenskap. ISSW arrangeres annet hvert år i rotasjon mellom USA, Canada og Europa. Den internasjonale styringskomiteen for ISSW bestemte søndag at Norges arktiske universitet (UiT), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Statens vegvesen (SVV) skal arrangere ISSW neste gang den holdes i Europa.

– Dette er en fantastisk nyhet, og vi ser frem til å arrangere ISSW i Tromsø sammen med UiT, NGI og SVV, sier Kjetil Lund, vassdrag- og energidirektør i NVE.

Fra forskning til anvendte problemstillinger

Det er første gang i konferansens 60 år lange historie at den legges til Norden, men den har tre ganger tidligere vært arrangert i Europa. Konferansen har som mål å samle forskere og de som har praktisk nytte av kunnskap om snø og snøskred. Slik kan ny kunnskap tas raskt i bruk og forskningen sette søkelys på anvendte problemstillinger.

Klima og usikkerhet blir to viktige temaer for konferansen. Siden snø er svært følsom for endringer i temperatur, vind og andre værforhold, vil det også være følsomt for klimaendringer. I tillegg er mange snøskredulykker knyttet til menneskelige beslutninger og håndtering av usikkerhet.

– Kunnskap om snø og snøskred er svært viktig for Norge, og vi ønsker at ISSW i Tromsø skal gi et skikkelig kunnskapsløft for næringsliv, forskere, friluftsliv og skoler, påpeker rektor Anne Husebekk ved UiT.

Arrangementskomiteen starter nå jobben med å planlegge konferansen i Tromsø. Vi kommer til å satse på en stor virtuell komponent som vil gi mange mulighet for å delta digitalt istedenfor å reise.

Vi ønsker støttespillere velkommen, både økonomisk og for gjennomføring, slik at dette blir et nyttig og vellykket arrangement.

Kontaktpersoner i arrangementskomiteen:

  • Rune V. Engeset, leder arrangementskomiteen, NVE og UiT, mob. 990 38 86
  • Audun Hetland, nestleder arrangementskomiteen, UiT, mob. 930 41 612
  • Dominik Lang, Direktør Naturfare, NGI, mob. 988 42 924


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


LINKS:
Se pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat