Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv blir avholdt annethvert år der målet er å øke den generelle forståelsen for snøskred. Fagfolk og friluftsentusiaster samles for å utveksle meninger, erfaringer og ikke minst forskningsresultater.

Engasjerte NGIere

NGI hadde totalt syv presentasjoner som handlet om resultater fra vår forskning og erfaringer fra rådgivning. Det var seniorspesialistene Peter Gauer, Christian Jaedicke, Frode Sandersen og senioringeniør Krister Kristensen som holdt foredragene.

Presentasjonene handlet om gjennomgang av aktiviteter og resultater fra NGIs skredforskning, erfaringer og anbefalinger med bruk av skredmodeller, og hvordan man skal håndtere usikkerhet ved ferdsel på ski i fjellet. Det ble også holdt et minneforedrag om Karstein Lieds bidrag til snøskredfaget.

Les mer om Karstein Lieds engasjement innen snøskredforskning.

Les mer om da Karstein Lied mottok Life Achievement Award.

Til sammen var det deltagere fra fem land som holdt foredrag på konferansen.

KULTUR

Tema for årets konferanse gikk ut på å diskutere hva slags skikker og vaner folk som oppholder seg på fjellet har. Tradisjonelt er Norge kjent for å ha utviklet en egen turkultur og derfor ble ordet KULTUR brukt for å beskrive årets tema. KULTUR inkluderer alle samfunnsgrupper som ferdes i fjellet og som beskriver hvor viktig riktig kunnskap om skredkultur er. Årets konferanse har bidratt til økt bevissthet og kunnskap om hva slags kultur som kreves i fjellet.

Skredkonferansen ble arrangert av Den Norske Turistforening (DNT), Røde Kors, Fri Flyt AS og Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Les mer om NGIs snøskredforskning her.