I midten av november inviterte den indiske ambassadøren i Norge, Dr. Bala Bhasker, NGIs administrerende direktør Lars Andresen til et lunsjmøte i Oslo sentrum for å diskutere planer for styrket samarbeid med indiske myndigheter og private organisasjoner. Ambassadøren planlegger å invitere flere indiske embetsmenn på høyt nivå til Norge for møter med sine norske kolleger, og NGIs direktør tilbød seg å være vertskap for slike møter ved NGI.

Ambassadøren har tidligere besøkt NGI hvor han hadde diskusjoner knyttet til geofarer, tunnelteknologi og fornybar energi.

Indias ambisiøse planer for å forbedre sin infrastruktur skal hjelpe å integrere landets varierte transportformer. Målet er å kutte reisetid og øke industriens produktivitet, og vil bidra til å gjøre indisk industri globalt konkurransedyktig og utvikle fremtidige økonomiske soner.

NGI har jobbet i India og med indiske institusjoner og selskaper de siste 2-3 tiårene, og utført en lang rekke prosjektoppdrag. Prosjektene har hovedsakelig vært knyttet til offshore olje- og gassektor, vannkraftutbygging, transportsektoren og geofarer som fjell- og steinskred. For tiden har NGI et pågående prosjekt for anvendelse av norsk tunnelteknologi i Himalaya, og et prosjekt knyttet til jordskjelvinduserte jordskred i Sikkim nordøst i India, finansiert av Norges Forskningsråd.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.