View English version of this release.

Vi gjør følgende for å bidra i den pågående situasjonen:
 • Vi etterkommer alle krav og anbefalinger fra myndighetene i landet for å gjøre vårt i den nasjonale innsatsen for å redusere smitten. Dette gjelder for ativitet i Norge, Houston og Perth.
    
 • De aller fleste av våre medarbeidere har hjemmekontor for å redusere kontaktpunkter. Noen få medarbeidere er på kontorene våre fordi de har nøkkelansvar der tilstedeværelse er nødvendig. Dette gjelder blant annet for feltarbeid og laboratoriene våre i Oslo og i Houston. De følger strenge smittevernregler og har tilrettelagte turnuser for å redusere smitterisikoen.
    
 • Så langt har vi klart å opprettholde driften og forpliktelsene til kundene og samarbeidspartnerne våre, for å bidra til at deres prosjekter kan gå etter planen.
    
 • I Norge prioriterer NGI å opprettholde bidragene våre til samfunnskritiske oppgaver, blant annet beredskap for akutte skredhendelser.
    
 • Vi har stoppet tjenestereiser.
    
 • Vi tilrettelegger for fleksible løsninger for medarbeiderne våre, slik at de klarer å håndtere hjemmesituasjonen samtidig som de jobber så mye som de kan.
Vi følger situasjonen tett og følger opp tiltak forløpende.
Det er viktig for NGI å opprettholde god kontakt med kunder og samarbeidspartnere. Vi forsøker derfor å gjennomføre planlagte møter på en best mulig måte ved hjelp av digitale samhandlingsløsninger.
Ta kontakt med din prosjektleder eller kontaktperson dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold til NGI: https://www.ngi.no/Om-NGI/Ansatte.
Vi vil oppdatere denne saken ved endring av situasjonen.

The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


LINKS:
View English version of this release.
PRESS:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ngi-er-operativ-i-korona-situasjonen?publisherId=17847189&releaseId=17881679