View English version of this release.

NGI og SAND Geophysics vil bruke tilgjengelige geologiske, geofysiske og geotekniske data for å utvikle en integrert modell for grunnforhold i det aktuelle området. Arbeidet vil bli utført i løpet av 2020 og begynnelsen av 2021. TNWWFZ ligger 56 kilometer nord for kysten av Nederland.

Modellen skal fange opp variasjoner i grunnforholdene i det aktuelle området og gi profiler for viktige geotekniske parametere som kreves for prosjektering og planlegging av offshoreinstallasjoner. Det er et mål at modellen skal redusere usikkerhet og legge til rette for forståelse av prosjektrisiko. Samarbeidet mellom NGI og SAND Geophysics vil gjøre det mulig for prosjektgruppen å videreutvikle moderne metoder for flerfaglig dataintegrering i forbindelse med grunnundersøkelser for offshore fornybar energi.

Veikart for vindkraft

TNWWFZ er en del av den nederlandske regjeringens veikart for offshore vindenergi. Nederland er opptatt av å se 49 TWh (ca. 11 GW) offshore vindenergi bli produsert per år innen 2030.

NGI og SAND er glade for å være en del av dette prosjektet og ser frem til å samarbeide med de sentrale interessentene her.

View English version of this release.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


CONTACTS:
Carl Fredrik Forsberg - carl.fredrik.forsberg@ngi.no


LINKS:
View English version of this release.
PRESS:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/modell-for-grunnforhold-for-offshore-vindpark?publisherId=17847189&releaseId=17879732