Wang (38) kommer opprinnelig fra Andøya i Vesterålen. Hun er utdannet Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har en mastergrad i Internasjonal og Europeisk politikk fra Universitetet i Edinburgh.

Stillingen som leder for HR og organisasjonsutvikling omfatter det overordnede ansvaret for både det strategiske og operative som avdelingen leverer på, og ikke minst å utvikle HR funksjonen til å imøtekomme nye og fremtidige behov i NGI. Stillingen rapporterer til Direktør for Strategisk utvikling.

- Vi tilbød stillingen til Karina da vi gjennom rekrutteringsprosessen opplevde Karina som kunnskapsrik, strategisk, opptatt av å skape verdi og imøtekomme operative og strategiske behov og hun har metodikk og erfaring med organisasjonsutvikling. I tillegg, og kanskje ikke minst, stilte hun gode spørsmål og turte å utfordre både meg og ledergruppen på hva NGI er og har behov for fremover, sier Anne Kibsgaard, Direktør for Strategisk utvikling.

Lang fartstid som konsulent

Wang har jobbet 14 år i konsulentbransjen hos Accenture, Deloitte og Implement Consulting Group. Underveis har hun hatt ulike lederroller både for prosjekter, kunder og fagområder innen organisasjonsutvikling, HR og ledelse. Hun har også jobbet i vel to år som HR-leder på Akershus Universitetssykehus.

- Jeg mener at arbeid med HR er noe av de aller viktigste i en hvilken som helst virksomhet. Det handler blant annet om å sørge for at man vet hvilke mennesker man trenger, at man klarer å få tak i de rette personene og legger til rette for at de kan lykkes i jobben. Frem til nå har jeg blitt veldig godt mottatt og jeg ser frem til å bli bedre kjent med og jobbe i NGI, sier Karina Wang, ny HR-leder.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.