Artikkelen er gratis å lese i ca. en uke til og vil havne bak betalingsmur etterpå.

Klikk her for å lese artikkelen.

Om Ground Engineering magazine:

Ground Engineering magazine er en publikasjon for den geotekniske industrien med nyheter om de siste kontraktstildelingene, prosjektfremdrift, standarder og teknisk innovasjon.

Bladet er også det offisielle magasinet til British Geotechnical Association.

(Kilde: LinkedIn)


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.