Søk

NGI og Cegal inngår samarbeid innen karbonfangst og karbonlagring for nullutslipp

Cegal og Norges Geotekniske Institutt (NGI) inngår partnerskap for å utvikle nyskapende teknologi for karbonfangst og -lagring. Målet er å lage løsninger som bidrar til en fremtid med netto nullutslipp av klimagasser. Partnerskapet slår sammen NGIs geovitenskapelige ekspertise med Cegals kompetanse på datahåndtering og teknologi for energibransjen.

Publisert 15.03.2023

Elin Skurtveit (forskningsleder CCS, NGI), Kersti Ekeland Bjurstrøm (Chief Product Officer, Cegal), Kristoffer Norborg (Global Business Development Manager, Cegal), Dagfinn Ringås (CEO, Cegal) og Thomas Langford (direktør offshore energi, NGI). Foto: Cegal 

– Cegal har lang erfaring med å utvikle teknologi som gir energiselskaper full kontroll over energimengder – uavhengig av om det er olje, gass eller elektrisitet. Denne kompetansen kan vi tilpasse karbonfangst og -lagring. Enkelt sagt: karbonlagring reverserer oppstrømsprosessen i olje- og gassproduksjonen, sier Dagfinn Ringås, CEO i Cegal.

Karbonfangst og -lagring (Carbon Capture and Storage (CCS)) er viktig for å redusere klimagassutslipp og redusere virkningene av klimaendringer. CCS betyr å fange opp karbondioksid (CO2)-utslipp fra store kilder, som kraftverk og industrianlegg, og lagre dem i jorden i geologiske formasjoner.

Det nye samarbeidet omfatter forskning og utvikling av karbonlagringsteknologi og utvikling av forretningsmuligheter på området. Cegal bidrar med ekspertise innen programvareutvikling og teknologi for å forenkle dagens CCS-prosesser i geologiske formasjoner, mens NGI vil bidra med sin unike innsikt i og erfaring innen reservoargeologi, geoteknikk og geofysikk.

Viktig skritt mot nullutslipp

De siste 20 årene har Cegal blant annet jobbet med programvare for energibransjen, inkludert utvikling av standardapplikasjoner for olje- og gassindustrien. I dag brukes denne programvaren for bedre å forstå lagringskapasiteten for karbon under jordoverflaten. Med Cegals konsulenter, som har solid bransjekompetanse, kan CCS-løsninger utvikles raskt samtidig som at risikoen rundt karbonlagring minimeres.

NGI har de siste 15 årene vært med på å utvikle ny kunnskap og nye verktøy for sikker og effektiv lagring av CO2 under jordoverflaten. NGI har blant annet utviklet ny kunnskap om forseglingsstyrke for karbonlagring, som nå tas i bruk i industrielle verktøy og prosesser. Samarbeidet mellom NGIs forskere og Cegals teknologer er et viktig skritt for å finne og utvikle gode CO2-lagringssteder over hele verden.

– Vi er glade for samarbeidet med Cegal, og for at vi sammen skal jobbe for en fremtid med netto nullutslipp. NGI har en lang historie med å jobbe med miljøspørsmål, og vi tror at CCS kan spille en betydelig rolle i å redusere utslipp av klimagasser, sier Lars Andresen, adm. direktør i NGI.

– Målet med Cegal er å bygge et ledende globalt teknologiselskap for energisektoren som skal være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Vi tror at CCS vil være en kritisk komponent i dette skiftet. Derfor er vi glade for å samarbeide med NGI, som er verdensledende innen geoteknikk og anvendt geovitenskap. Sammen vil vi utvikle ledende CCS-løsninger og drive energiindustrien mot en mer bærekraftig fremtid, tilføyer Ringås.

Partnerskapet representerer et viktig skritt mot å oppnå en fremtid med netto nullutslipp og understreker både NGIs og Cegals sterke engasjementet i å redusere klimagassutslipp og fremme en bærekraftig utvikling.

Om NGI

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et ledende forskningsinstitutt innen geoteknikk og anvendt geovitenskap, med fokus på jord- og bergmekanikk, geofysikk og miljøvitenskap. NGI driver forskning, utvikling og konsulenttjenester for blant annet offshore energi-, bygg- og miljøsektorene.

Les mer om NGI her: www.ngi.no

Om Cegal 

Cegal er et globalt teknologiselskap, spesialisert i energisektoren, som snur kompleks IT til digitale suksesshistorier. Ved å levere moderne industriprogramvare, konsulenttjenester i verdensklasse og forretningskritiske skyløsninger, former vi den digitale fremtiden. Med mer enn 950 ansatte i ni land vokser vi til å bli et ledende, globalt teknologiselskap for energi-industrien og vi bidrar til det grønne skiftet.

Les mer om Cegal her: www.cegal.com

 

Portrettbilde avElin Skurtveit

Elin Skurtveit

Seniorspesialist Integrerte geofag Elin.Skurtveit@ngi.no
+47 478 93 848