Geoteknikere arbeider i disse to verdener: en teoretisk verden hvor ideer og hendelser kan ble representert med tall og beregnet til ønsket antall desimaler, og en praktisk verden hvor obervasjoner og hendelser kun kan bli beskrevet i generelle vendinger og termer. Sluttproduktet i instrumentering og overvåking (monitorering), tall og numeriske data, gir en kvantitativ forbindelse mellom de to verdener.

Professor Ralph B. Peck, "oppfinneren" av observasjonsmetoden i geoteknikk, innså tidlig i sin egen yrkeskarriere som ingeniør viktigheten og nytteverdien av instrumentering og observasjon av hvordan konstruksjoner og byggverk oppførte seg i det virkelige liv. Og han han gjorde en stor innsats i å fremme denne kunnskapen og bruken av den.

NGIs tidligere instrumenteringsekspert, Elmo DiBiagio, som var student under Professor Peck, har samlet mange eksempler, "case histories", fra NGI-prosjekter gjennom årene, i det Peck kalte "One-page-summaries" for å illustrere viktigheten og variasjonene innen instrumenteringsprosjekter på NGI.

For hvert eksempel som er vist i nedenstående liste (kun på engelsk) er de viktigste vitenskapelige, praktiske og økonomiske fordelene med monitoreringsprogrammet beskrevet:

 1. Measurement of strut load in a test trench excavated in stiff marine clay
 2. Braced sheet piled excavation in soft clay
 3. Large diameter in situ direct shear tests in soft clay
 4. Leakage during first filling of reservoir at an embankment dam
 5. Rockfill dam with a core of coarse gravel and bitumen
 6. Trial embankment on soft sensitive clay
 7. Stability of a deep slurry trench in soft clay
 8. Concrete retaining structure for bulk storage of granular material
 9. Settlement of a gravity anchor in 460 meters of water
 10. Zoned rockfill dam with inclined core of moraine till
 11. Monitoring contact pressure at rock/ice interface beneath a glacier
 12. Long term behaviour of an offshore gravity base structure
 13. Measurement of dynamic avalanche parameters
 14. Large scale offshore soil penetration test in 220 meters of water
 15. Rockfill dam with central core of asphaltic concrete
 16. Model test of a suction anchor in soft clay
 17. Monitoring stresses in North Sea pipelines
 18. Ormen Lange Piezometers
 19. An early warning system (EWS) for detecting rock falls
 20. Observational method applied to a large tailings dam
 21. Crack detection in a steel girder bridge
 22. Model tests of a torpedo drop anchor in deep water
 23. Pre-piling of foundations for offshore wind turbines
 24. Heave and pore pressure in swelling clay at an offshore site 

REFERENCES