Instrumentering og måleteknikk benyttes i økende grad til å overvåke konstruksjoner, prosesser og infrastruktur under bygging og i driftsfasen for å verifisere design og prosjektering, og detektere hendelser for å redusere risiko. Det er også et sentralt verktøy og element i forbindelse med feltforsøk for utvikling og uttesting av nye konsepter i reelle omgivelser og belastninger.

NGI har spisskompetanse innen undervannsteknologi, instrumentering og sensorteknologi. NGIs innovasjonsevne, erfaring og evnen til å forstå fysiske og mekaniske prosesser bidrar til å se og forså våre oppdragsgiveres utfordringer.

Ny teknologi nye muligheter

Ny teknologi strekker hele tiden grensene for hva som kan måles og overvåkes. De siste årene har det blitt mulig å sende måledata trådløst og å samle data fra satelitter. NGIs flerfaglige og komplementære team innen instrumentering og overvåking utvikler kontinuerlig nye systemer for å bistå oppdragsgivere i deres utfordringer.

Snorre Lysakertest suction bucket 800 400

Feltforsøk for utvikling av sugeanker-konseptet for offshore fundamentering

NGIs spisskompetanse

  • instrumenteringsteknologi og valg av sensorer og målemetode for å overvåke fysiske og mekaniske prosesser
  • utvikling av målesystemer, dataoverføring, -analyse og -presentasjon, samt varslingsteknologi
  • kunnskap om oppførsel av geo- og bygningsmaterialer, naturfarer, forurensning og klimaforhold
Belastningsforsoek med fylling paa Maelingen 800 400

Belastningsforsøk i felt med fylling på Mælingen ved Hønefoss ifm. FRE16 (E16 og Ringeriksbanen)

Bredt fagmiljø

Med et bredt fagmiljø, ikke bare innen geofag og instrumentering, men også innen maskinering og utstyrsutvikling, informatikk og fysikk, har vi et unikt utgangspunkt for å utvikle nye metoder for registrering og overvåking av fysiske og mekaniske prosesser. Instrumentering og måleteknisk overvåking er gjennom årene benyttet med stor suksess som problemløser og som risikoreduserende tiltak innen mange fag- og markedsområder.

NGI står ofte som totalleverandør og dekker hele prosessen fra forstudier, konseptutvikling, design, produksjon, til installasjon, datainnsamling og -overføring, og analyse. Vi har knyttet til oss et nettverk av spesialiserte underleverandører, både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektene varierer fra store utviklings- og leveranseprosjekter med mange underleverandører, til studier, modelltester og direkte måleoppdrag. Basert på vår brede erfaring med å konstruere prototyper kan vi dessuten tilby attraktive løsninger til anvendelser som strekker seg utover geofagene.