Løsninger som tas i bruk

Forskningen på NGI gjøres på oppdrag fra industri og næringsliv, gjennom bevilgninger fra Norges forskningsråd, deltakelse i EUs forskningsprogrammer og gjennom egenfinansiering. Resultatene, i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi, skal være relevante for markedet og samfunnet, og raskt komme til praktisk anvendelse.

FoU innen alle fire markedsområder

NGI driver FoU innen alle våre fire markedsområder og fagekspertiser. Eksempler på tidligere og pågående FoU-program hvor NGI har en aktiv rolle kan sees her.

Av den årlige basisbevilgningen fra Norges forskningsråd (34,3 mill. NOK i 2019) anvendes om lag 40 % til forskning på tre-fire definerte strategiske tema over en tre års periode. Det resterende benyttes til konkrete årlige forskningsoppgaver innen NGIs mange forskjellige fagekspertiser. NGI mottar i tillegg også årlig bevilgning fra Olje og energidepartementet, som forvaltes av NVE, for å utøve sitt nasjonale ansvar innenfor snøskred-forskning. Beløpet i 2019 var 4 mill. NOK.

Resultater fra disse prosjektene benyttes ofte som forprosjekter til temaer og aktuelle utfordringer for næringsliv og myndigheter, og kan dermed resultere i større forskningsoppdrag. Resultatene fra NGIs forskningsvirksomhet benyttes direkte inn i rådgivningsoppdrag og prosjektering av nye løsninger.

OC6 web page illustration 700

 

Internasjonalt samarbeid

Vi har nært samarbeid med fagmiljøer og forskningssentra i inn- og utland. Gjennom publisering av forskningsresultater, omfattende foredragsvirksomhet på fagkonferanser, deltakelse i fagkomiteer og internasjonale ekspertpanel, er vi en aktiv bidragsyter til bærekraftig utvikling.

ICSMGE 2017 Seoul FNa key note lecture 700

   

Det er til enhver tid flere internasjonale eksperter og forskere på stipend- og utvekslingsopphold ved NGI.

Bred fagekspertise

NGI har ekspertise innen geoteknikk, andre geofag og tilknyttede områder som mekanikk, dynamikk, anvendt matematikk, informasjonsteknologi, fysikk, kjemi, måleteknikk og elektronikk.

ECSMGE 2019 Reykjavik NGIs stand m NGI ere 700

   

Kunnskapen og den omfattende erfaringen er avgjørende i forskningen på nye løsninger.