Løsninger som tas i bruk

Forskningen på NGI gjøres på oppdrag fra industri og næringsliv, gjennom bevilgninger fra Norges forskningsråd, deltakelse i EUs forskningsprogrammer og gjennom egenfinansiering. Resultatene, i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi, skal være relevante for markedet og samfunnet, og raskt komme til praktisk anvendelse.

FoU innen alle fire markedsområder

NGI driver FoU innen alle våre fire markedsområder og fagekspertiser. Av den årlige basisbevilgningen fra Norges forskningsråd (27 mill. NOK i 2017) anvendes om lag 40 % til forskning på fire definerte strategiske tema over en tre års periode. Det resterende benyttes til konkrete årlige forskningsoppgaver innen NGIs mange forskjellige fagekspertiser.

Resultater fra disse prosjektene benyttes ofte som forprosjekter til temaer og aktuelle utfordringer for næringsliv og myndigheter, og kan dermed resultere i større forskningsoppdrag. Resultatene fra NGIs forskningsvirksomhet benyttes direkte inn i rådgivningsoppdrag og prosjektering av nye løsninger.

NGI Opening-picture_m_GeoFuture_logo

 

Internasjonalt samarbeid

Vi har nært samarbeid med fagmiljøer og forskningssentra i inn- og utland. Gjennom publisering av forskningsresultater, omfattende foredragsvirksomhet, deltakelse i fagkomiteer og internasjonale ekspertpanel, er vi en aktiv bidragsyter til bærekraftig utvikling.

Bred fagekspertise

NGI har ekspertise innen geoteknikk, andre geofag og tilknyttede områder som mekanikk, dynamikk, anvendt matematikk, informasjonsteknologi, fysikk, kjemi, måleteknikk og elektronikk.

Kunnskapen og den omfattende erfaringen er avgjørende i forskningen på nye løsninger. Det er til enhver tid flere internasjonale eksperter og forskere på stipend- og utvekslingsopphold ved NGI.