• Måling og vurdering av rystelser, vibrasjoner, dynamiske bevegelser, spenninger og tøyninger i jord, berg og konstruksjoner 
 • Bestemmelse av dynamiske egenskaper for jord og berg ved hjelp av laboratorieforsøk og geofysiske undersøkelser
 • Vurdering av vibrasjoner og strukturstøy fra vei og jernbane, dimensjonering av tiltak.
 • Dimensjonering av fundamenter for maskiner med store dynamiske laster
 • Vurdering av grenseverdier for vibrasjonsfølsom virksomhet, dimensjonering av fundamenter.
 • Beregning av lavfrekvent lydutbredelse, dimensjonering av bygningsmessige tiltak mot lydinduserte vibrasjoner.
 • Virkninger av sprengningsinduserte vibrasjoner og luftrykkstøt på jord og konstruksjoner. Bestemmelse av grenseverdier.
 • Bruk av seismiske bølger til å bestemme geomekaniske egenskaper av sjøbunn og berg i olje- og gassreservoarer
 • Vurdering av stabilitet av skråninger og støttekonstruksjoner under jordskjelv
 • Beregning av responsspekter og bakkens forsterkningsfaktor for konstruksjoner
 • Beregninger og analyser av samvirket mellom jord og konstruksjon. Beregning av stivheter til fundamenter.
 • Evaluering av fare for liquefaction under jordskjelvbelastning.