Hvor bratt er det mellom kotene på kartet?

Legg måleren på kartet og se hvilken rød skravur som passer mellom 20m-kotene. Da vet du hvor bratt terrenget er. Det kan spesielt være lurt å merke av alt terreng brattere enn 30 grader på kartet før du drar på tur, da dette er fareområder du bør ha oversikt over.

Hvordan måle hellingen mellom to punket? 

Det er dette folk opplever som vanskelig fordi det er så mange linjer og tall at det går i surr. Egentlig er det bare en grafisk fremstilling av "tangens-tabellen" som benyttes til å finne vinkelen i en trekant.

Hellingsvinkelmaaler NGI web

Eksempel 1:

Det er 600 høydemeter mellom 2 punkter på kartet og du vil vite gjennomsnittshelningen mellom punktene. Du fører den svarte 600 m linja bortover kartet til den akkurat passer mellom punktene. Så leser du av gradene. Her er avstanden 2.6 cm som tilsvarer 1.3 km på
kartet og som gjør at helningen er 25 grader.

Eksempel 2:

Det er 500 høydemeter mellom 2 punkter på kartet og du vil vite gjennomsnittshelningen mellom punktene. Du fører den røde 500 m linja bortover kartet til den akkurat passer mellom punktene. Så leser du av gradene. Her er avstanden 1 cm som tilsvarer 500 m på kartet og som gjør at helningen er45 grader.

I praksis vil man ofte bruke hellingsvinkelmåleren når en benytter alfa-beta metoden. Da finner man først punktet hvor terrenget er 10 grader bratt. Så teller man koter og finner ut hvor mange høydemeter det er fra toppen av utløsningsområdet og ned til 10-graders punktet. Denne vinkelen kalles B og den finner du med hellingsvinkelmåleren. Maksimalt skredutløp kaller vi A. Skred går sjelden lenger enn A = B - 5 grader.

 

Last ned PDF med illustrasjoner av hvordan man kan bruke hellingsvinkelmåleren.

For å få tak i hellingsvinkelmåleren kan du kontakte Kirsten Haaland khe@ngi.no. Send en e-post med antall hellingsvinkelmålere og adressen du vil ha dem sendt til.