Etter at NVE i 2009 fikk det statlige ansvaret for vurdering og varsling av skredfare i Norge, inkludert fare for snøskred, har ikke snoskred.no lenger informasjon om eller varsling av snøskredfare. Slik informasjon ligger nå på varsom.no (www.varsom.no).  

snoskred.no gir faktainformasjon om snøskred og faktorer som påvirker snøskredfare, samt ulykkesoversikt over snøskred i Norge med dødsfall. Det er også fremdeles tilgang og link til NGIs mye brukte karttjeneste med anvisning av terrenghellning for planlegging sikre turer. Se linker på denne siden.

Skredfarlig i strynefjellet KKr 590

 

NGI har siden 1972 ført statistikk og undersøkt og skrevet rapporter fra alle snøskred med omkomne i Norge, så langt dette har vært mulig. Ulykkesrapportene er publisert på snoskred.no fra 2002 til 2014, som del av den offentlig finansierte forskningen på snøskred. Hensikten med rapportene var å klargjøre fakta og hendelsesforløp, for bruk i forebygging av fremtidige ulykker.