Daglige snøskredvarsler fra NGI

– Det vi er mest redd for på vinteren er at et skred skal begrave en bil med flere personer i – eller at et mindre skred ”dytter” bilen utfor veien, forteller Renathe Falch Gjone, som er HMS- og kvalitetsleder for hovedentreprenøren Implenia Norge.
 
I vintersesongen har hun fått daglige snøskredvarsler fra NGI, og det er hennes ansvar å ta beslutning om eventuell stengning av veien.

– Det skjedde ikke mange ganger sist vinter, men det var noen dager at vi bare lot veien snø igjen for så å brøyte den opp igjen, fordi det var så dårlig vær og vanskelige forhold, sier Renathe Falch Gjone. Den lengste perioden med stengt vei varte i fem dager.

– Skredvarslingen er et hjelpemiddel for å vurdere sikkerheten ved å reise opp og ned til Strandvatn, samt arbeid i enkelte av områdene på Strandvatn. I tvilstilfeller har vi vært i kontakt med NGI for å få råd og tips. Skredvarselet gjelder kun for neste døgn, men i tilfeller der værvarselet har vært dårlig for en lengre periode har det vært greit å ha faglig støtte til å kunne vurdere behovet for stengning i flere dager om gangen. Ved flere tilfeller har vi stengt veien i flere dager sammenhengende basert på NGIs vurderinger.  

Skredkurs og sikkerhetstiltak

Hver vinter har Implenia gjennomført skredkurs for alle som arbeider på fjellet – med opplæring i søk etter person. Videre er personell utrustet med skredvarslere og radiokommunikasjon i forbindelse med kjøring mellom Lysebotn og fjellet. I tillegg er nødrasjoner og feltsenger utplassert på Strandvatn i tilfelle et skred gjør det umulig å kjøre ned igjen til Lysebotn etter endt arbeidsdag.

Den første vinteren på anlegget, 2014-15, var veien stengt sammenhengende i over to måneder på grunn av svært store snømengder og høy skredfare.  Skredvarslene fra NGI var til god nytte, og skredvarslerne ble tatt med på råd da veien skulle åpnes igjen fordi det gikk små ras underveis. Da var det også en anleggsmaskin som ble sperret inn på veien i en periode.

– Vi prøver å være oppe på Strandvatnet så ofte som mulig i forbindelse med HMS-arbeidet. I vintersesongen tar vi da bilder av snøforholdene og sender dem til NGI, slik at de skal få best mulig informasjon, sier Renathe Falch Gjone.

NGIs farevurdering blir i tillegg basert på lokale snø- og værobservasjoner, samt værmeldingen. Innen kl 0900 hver dag blir varslet oversendt og brukt som grunnlag for å vurdere om det er trygt å kjøre opp til Strandvatnet. Når veien skal brøytes opp, er det sikkerheten til brøytemannskapene som er det viktigste hensynet.
Lysebotn 2 skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning beregnet til 180 GWh fornybar kraftproduksjon. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekt og innebærer om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer. Driftsstart planlegges våren 2018.