Fonnbu paa kartet

Om det kan være av interesse å leie Fonnbu til kursvirksomhet eller samlinger, ta kontakt med Sunniva (90 18 33 99, sunniva.skuset@ngi.no) eller Anders (48 10 70 32, Anders.kleiven@ngi.no)

Nedenfor ligger kort informasjon du bør sette deg inn i dersom det er aktuelt å leie Fonnbu på vinterstid. På sommerstid kan en kjøre helt opp til stasjonen, men på en veg med traktorvegstandard. Ellers er det omtrent 7-800 m å gå, og det er god parkeringsplass nede ved hovedvegen.

Den enkleste veien å komme seg til Fonnbu fra Oslo er å kjøre (bil eller tog) via Otta og Lom (ca. 6 timer effektiv kjøring), eventuelt fly til Ørsta/Volda lufthavn og bruke bil derfra (1 t 45 min).

Leie vinterstid

Tilkomst og sikkerhet

For å komme seg til Fonnbu vinterstid trenger en å bruke ski med feller, truger eller snøscooter/belte-ATV. Vanligvis er det greit å gå langs kraftlinja. Det er ca. 7-800 m fra parkeringsen ved hovedvegen (RV15) opp til Fonnbu.
Tilkomsten fra riksvegen til Fonnbu kan være krevende om vinteren. Det er en forutsetning å være i høvelig god form, samt å kunne å være ute i vinterforhold i høyfjellet. En må ha riktig og godt vinterfjellutstyr – og ha kunnskap om å bruke det.
Veien opp dit er skredutsatt, skred kan komme fra begge sider av dalen. Særlig ligger strekningen mellom riksvegen og tredje stolpepar utsatt for snøskred som tidvis kan være store. Det er også farer i forbindelse med dyp snø, kulde, sterk vind og tåke. Ved ferdsel bør en være godt kjent i området, eller vere sammen med noen som er det.
OBS: Mobildekninga i øvre Grasdalen kan være dårlig eller helt fraværende.

På riksveg 15 kan det bli innført kolonnekøyring og total stenging av vegen. Dette innebærer at Fonnbu kan bli isolert og en kan bli liggende værfast, i verste tilfelle i opptil flere døgn. I noen tilfeller kan Fonnbu også bli uten strømforsyning. De som oppholder seg på Fonnbu må ta høyde for at dette kan inntreffe og være godt utrusta. Det blir frarådd å prøve å komme seg ut på egen hånd når vegen er stengt. Unntaket er dersom en er svært godt kjent og har utstyr til å klare turen.

Fonnbu plassering kart og terreng 1200