Forskningsvirksomhet på Fonnbu

Fonnbu har siden starten i 1973 blitt brukt til innsamling av grunnlagsdata om vær- og snøforhold, og til kartlegging av snøskred i området. I tillegg gjør nærheten til fullskalaforsøksfeltet Ryggfonn noen kilometer lenger nede i Grasdalen at feltstasjonen kan fungere som utgangspunkt for feltforsøk.

Forskningen omkring Fonnbu har siden starten vært preget av internasjonalt samarbeid. Allerede på 70-tallet hadde utenlandske forskere lengre forskningsopphold her, og hvert år inviteres forskere fra Østerrike for å delta på felteksperimentene i Ryggfonn. På åpningen av Nye Fonnbu i 2006 deltok over 40 skredeksperter fra Europa og Amerika.

 
Skredvarsling

Hver dag vinteren gjennom utarbeider NGI snøskredvarsel for enkeltområder i Norge.  Et av områdene det varsles for er RV 15 over Strynefjellet og både erfaringer fra opphold på Fonnbu i allslags vær og data fra værstasjonen her er viktige for den daglige varslingen og for utviklingen av en bedre varslingstjeneste.

Kursvirksomhet

Feltstasjonen er ikke bare viktig i NGIs snøskredforskning, men er også et tilholdssted for andre skredinteresserte fra inn- og utland. 

Utallige skredarrangementer er avholdt på stasjonen og nybyggingen har ført til at fasilitetene for kurs- og utdanningsvirksomhet nå er kraftig oppgradert. Blant annet holder høgskoler og universiteter, Nortind, Forsvaret og Røde Kors kurs her hvert år.