Forskningsvirksomhet på Fonnbu

Fonnbu har siden starten i 1973 blitt brukt til innsamling av grunnlagsdata om vær- og snøforhold, og til kartlegging av snøskred i området. I tillegg gjør nærheten til fullskalaforsøksfeltet Ryggfonn noen kilometer lenger nede i Grasdalen at feltstasjonen kan fungere som utgangspunkt for feltforsøk.

Forskningen omkring Fonnbu har siden starten vært preget av internasjonalt samarbeid. Allerede på 70-tallet hadde utenlandske forskere lengre forskningsopphold her, og hvert år inviteres forskere fra Østerrike for å delta på felteksperimentene i Ryggfonn. På åpningen av Nye Fonnbu i 2006 deltok over 40 skredeksperter fra Europa og Amerika.

 

 

Kursvirksomhet

Fonnbu ligger i Grasdalen på vestlig side av Strynefjellet i alpine omgivelser. Stasjonen egner seg dermed godt for kurs-/utdanningsvirksomhet innenfor høyfjellsaktivitet, særlig under vinterforhold, men også ellers gjennom året. Stasjonen har gode innendørs fasiliteter, slik at den egner seg også for innendørs undervisning/samlinger.

Utallige skredarrangementer er avholdt på stasjonen. Blant annet holder høgskoler og universiteter, Nortind, Forsvaret og Røde Kors kurs her med jevne mellomrom.

Fonnbu kurs 800

Har din virksomhet interesse av å benytte Fonnbu til kurs- eller utdanningsformål?

Kort praktisk informasjon om Fonnbu:

  • ca. 15 sengeplasser 
  • innlagt vann og strøm
  • toalett/dusj
  • alt du trenger for matlaging/bespisning
  • oppvaskmaskin og vaskemaskin
  • internett
  • samlingsrom med prosjektor
  • vedfyrt peis

Her finner du informasjon om leie av Fonnbu.