NGI benytter kommersiell og intern programvare for geomekaniske analyser og har laboratoriefasiliteter med høy internasjonal kvalitet. Vårt laboratorium har utstyr for standard geomekanisk karakterisering, samt forskningsfasiliteter for avanserte forsøk innen bergartsfysikk, bruddmekanismer og visualisering av deformasjoner og væskestrøm ved bruk av Computer Tomography (CT) bildebehandling.

Vi utfører følgende tjenester for industrien:

(se også under "Les mer")

  • Geomekanisk testing og karakterisering. Standard og avansert laboratorieforsøk, samt integrering med brønnlogger, geofysikk og feltdata.
  • Kompaksjons- og innsynkingsanalyser. 2D og 3D modellering av reservoarkompaksjon og havbunnsinnsynking, samt kobling av felt skala modeller mot 4D seismikk og detaljerte analyser av stabilitet av brønner og forkastninger.
  • Borehullstabilitet og sandproduksjonsanalyser. Detaljert analyse av brønner i reservoar og takbergart kombinert med 2D/3D analyser av kompaksjon og innsynkning.
  • Bruddmekanikk, forsegling og integritet av forkastinger og takbergarter. Detaljert analyse av bruddutbredelse og strømning gjennom takbergarter, forseglede reservoar og bruddsoner kombinert med 2D/3D analyser av kompaksjon og innsynkning.

Forskning og utvikling

NGIs pågående forskning fokuserer primært på lagring av CO2 i geologiske formasjoner. NGI er partner i det nasjonale FME-senteret SUCCESS og forskningsprosjektet PROTECT. NGI har også forskningsaktiviteter innen bergartsfysikk direkte for industri og i nært samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), inkludert utveksling av doktorgradsstudenter.

Pågående forskningsaktiviteter
  • Bergartsfysikk og geofysiske metoder for overvåkning av CO2
  • Geomekaniske problemstillinger knyttet til integritet av takbergart og lekkasje langs forkastninger ved CO2 injeksjon
  • Spenningsavhengighet og relasjoner mellom bergartsfysiske og geomekaniske parametere.
  • Deformasjonsegenskaper til sandstein og skifer testet ved høyt trykk og høy temperatur (HPHT).
Pågående forskningsprosjekter i samarbeid med andre institusjoner: