Omfattende erfaring

NGI er en aktiv og betydelig bidragsyter til fundamentering av et stort antall offshore gravitasjonsplattformer (GBS). Dette startet allerede i 1969 med oppdagelsen av Ekofisk oljefelt i Nordsjøen. Vi var også sterkt involvert i geoteknisk design for de fleste av Condeep GBS betong-plattformene utviklet av Norwegian Contractors / Aker fra 70- tallet frem til Troll-plattformen i 1995, inkludert design, installasjon og oppfølging av instrumenteringssystem for å kontrollere og overvåke installasjonsfasen, og plattform-oppførselen under normal drift.

03c Condeep GBS platforms 620

Illustrasjon av Condeep GBS betong plattformer i Nordsjøen - byggeteknisk design ved Dr. Techn. Olav Olsen

Et relativt nylig eksempel på en GBS-applikasjon for havvind er DolWin 2 HDVC-konverteringsplattformen der NGI påtok seg prosjektering av fundamenteringen. En nyhet med DolWin 2-plattformfundamentet er at den består av to parallelle pontonger, snarere enn en stor bunnplate. DolWin 2-plattformen ble installert i 2015 i Nordsjøen (bildet under).

03c DolWin Beta 800

Bred teknisk kompetanse

Detaljert forståelse av jordens geotekniske egenskaper, inkludert den sykliske oppførsel og deformasjons-egenskapene, er et viktig aspekt for analyse av GBS-fundament. NGI har omfattende ekspertise innen gjennomføring og tolking av jordprøver for å få tak i disse detaljene, samt implementere resultatene i fundamenterings-analyse, inkludert avansert numerisk modellering.
Et lag av sprengstein kan forhåndsinstalleres på havbunnen for å forbedre oppførselen og ytelsen til GBS-strukturer. NGI har erfaring med feltprøving for å måle karakteristisk oppførselen til slike steinfyllingsmatter. Dette ble blant annet benyttet ifm. ExxonMobil ALT-plattformen (øverste overskrift).