NGIs spisskompetanse

  • sedimenters styrke- og deformasjonsegenskaper ved syklisk belastning
  • optimale fundamenteringsløsninger
  • kombinasjonen av geologisk, geofysisk og geoteknisk kunnskap.

NGI har siden starten av norsk olje- og gass-virksomhet opparbeidet omfattende ekspertise innen offshore geoteknikk. Instrumentert overvåking har gitt verdifull informasjon om, og verifikasjon av, hvordan plattformer og installasjoner offshore oppfører seg i daglig drift.

Stålplattformer har tradisjonelt blitt fundamentert med peler til stor dybde, og gravitasjonsplattformer i betong (GBS) er fundamentert med skjørt (fundamentvegger) som penetrerer ned i sjøbunnen. Erfaringen fra GBS benyttes i dag bla. til fundamentering av store mottaksterminaler for LNG som plasseres utenfor kysten, og til fundamentering for offshore vindturbiner.

Installasjon av sirkulære skjørt med bruk av undertrykk (sug) førte til utvikling av bøttefundament som alternativ til peler, og senere sugeanker som forankringspunkter for flytende konstruksjoner.

  

 
Forskning og utvikling

Utfordringene og NGIs forskninginnsats innen offshore fundamentering er nå knyttet til:

  • programvareutvikling - for eksempel for å beregne holdekapasitet av skjørtefundamenter/sugeankre, jordreaksjoner på struktur
  • modellforsøk og oppførsel av rørledninger og fleksible rør på bløt leire
  • fjerning og omplassering av offshore installasjoner
  • geotekniske aspekter i tilknytning til offshore-vindmølleparker
  • nye utfordringer med større havdyp og bløtere sjøbunn.

 

Offsh geo SBJ Borkum DONGf suction buckets cropped