Vår kompetanse dekker hele spekteret av tjenester fra identifisering av farer, estimering av farepotensial innenfor prosjektperioden og vurdering av konsekvensene (f.eks innvirkning på infrastruktur, fare for tsunami, etc.) I tillegg til vår kompetanse på offshore geohazards har vi også lang erfaring innen risikovurdering av geofarer på land, hvor vi gir anvendt forskning og konsulenttjenester til næringsliv, grunneiere og myndigheter.

Vi vurderer offshore geohazard i hele undergrunnen, fra sjøbunnen og helt ned til nivå med reservoarene. Arbeidet inkluderer:

 • submarine and coastal slope failures
 • debris flows and turbidity currents
 • shallow gas and gas expulsion features
 • gas hydrates
 • mud Volcanos
 • seismicity
 • drilling hazards
 • overpressure zones
 • geomechanical characterization
 • fault and fracture geomechanics
 • injection issues (including CO2).

NGI designer også nye teknologier for in situ målinger og geohazards overvåking.

Kunder

I Norge gir NGI råd og veiledning til utbyggere og norske myndigheter. NGI har også gjennomført prosjekter på alle kontinenter, inkludert Verdensbanken og U.N.

NGI ledet International Centre for Geohazards (ICG) fra 2002 frem til avslutningen i 2012, et av Norges første Senter for Fremragende Forskning. ICG ble oppnevnt av Norges forskningsråd på bakgrunn av NGS ekspertise innen geofarer. Hensikten med dette senteret var å utføre forskning på området for vurdering, forebygging og reduksjon av geofarer i samarbeid med verdens ledende internasjonale forskningsmiljøer i alle sektorer (dvs. både onshore og offshore).

Key marine geohazard expertise:

 • Integrated Geoscience studies: Marine Geology, Geophysics (seismics, EM, gravity), Geotechnics, Geomechanics
 • Static and dynamic submarine slope stability assessment (deterministic, probabilistic)
 • Landslide dynamics and run-out simulations (including probabilistic approach)
 • Earthquake engineering
 • Instrumentation and monitoring
 • Numerical simulations
 • Tsunami generation from submarine landslides, rock slides and earthquakes
 • Implications for field architecture: cable and pipeline routing, drill centre locations, etc.
 • Fluid migration phenomena (gas, diapirs, mud volcanoes, shallow water flows, …)
 • Gas hydrates: presence, stability, thermal effects of production along wells
 • Advanced laboratory testing
 • Pore pressure assessment
 • Quantitative seismic interpretation
 • Injection and CCS (carbon capture and storage).