Gjennom mer enn 40 år aktivt engasjement på prosjekter innen offshore olje- og gass over hele verden, er NGI blitt et senter for kunnskap innen offshore geoteknikk, fundamentering og instrumentert overvåking. Med oppblomstringen av offshore vindkraft for mer enn to tiår siden, ble NGIs erfaring etterspurt av alle store utviklere fra både Europa, USA og Asia.

I dag er NGI en av de ledende leverandører til offshore vindenergi-bransjen, og har levert en rekke tjenester til nesten halvparten av alle offshore vindparker over hele verden. Også utover offshore vind er NGIs kunnskap etterspurt, blant annet fra utviklere innen tidevanns- og bølgeenergi.
 

 
Tjenester

 • Felt- og grunnundersøkelser som omfatter
  - detaljplanlegging av undersøkelsene og feltarbeidet
  - deltakelse og veiledning offshore
  - evaluering av geofysiske data
  - utførelse av standard og avansert laboratorieundersøkelser
 • Evaluering av felt- og lab-data og etablere designprofiler
 • Fundamentløsninger - konsept- og mulighetsstudie, FEED design, detaljert fundamentering
 • Utvikling og "proof of concept" av nye fundamentløsninger, og følge disse til gjennomføring
 • Deltakelse og assistanse ifm. installasjonfase
 • Testing av fundamenter'
 • Kort og langsiktig overvåking av sjøbunnen og fundamentet

Forskning og utvikling

Som et ledende forsknings- og rådgivningsinstitutt, er NGI aktivt involvert i FoU-prosjekter, både i nasjonale og internasjonale programmer, så vel som i oppdragsforskning for industripartnere. I samarbeid med NTNU, er NGI vertskap for flere PhD-studenter, og gjør dem i stand til å følge pågående prosjekter og via dette dekker gapet mellom akademia og praktiske behov.