• Ingeniørgeologisk kartlegging
  • Kjernelogging
  • Bergmasseklassifisering
  • Spenningsmåling (hydraulisk oppsprekking)
  • Laboratorie- og modellforsøk
  • Numeriske analyser (UDEC, FLAC, Phase2, etc.)
  • Dimensjonering av bergsikring
  • Injeksjonsopplegg
  • Krav til innlekkasje i tunneler og bergrom
  • Fundamentering av hengebruer
  • Bergteknisk oppfølging i tunnel, bergrom og skjæringer