En helhetlig digital arbeidsflyt blir brukt for å få informasjon om bergmassens sprekkesett og -orientering, som igjen kan gi informasjon om potensielt ustabile blokker og sikringsbehov.

Innledende datainnsamling foregår ved hjelp av drone- og/eller LiDAR skanninger av det aktuelle bergpartiet, i tillegg til manuelle feltmålinger. Skanningene resulterer i en 3D punktsky med høy oppløsning, som deretter prosesseres/behandles (som filtrering, segmentering og meshing) i programvarer som CloudCompare og Maptek PointStudio. I PointStudio kan semi-automatisk sprekkegjenkjenning og -gruppering utføres, som muliggjør en kinematisk analyse for videre stabilitetsvurdering. Digitaliseringen bidrar til en enklere informasjonsflyt og bedre forståelse for alle parter involvert i sikringsprosessen ved fjellarbeider.

Sprekkene blir visualisert direkte på 3D modellen, som også kan eksporteres og benyttes videre i estimering av blokkstørrelser og sikringsbehov. Test ut dra-funksjonen i bildet under for en illustrasjon av teknologien!