NGIs spisskompetanse

  • materialegenskaper til oppsprukket berg
  • modellering av bergmasser
  • bergklassifisering og sikringsbehov (Q-systemet)

Arbeid i fjell krever kunnskap om bergmassens egenskaper. Gjennom kompetanse innen generell geologi, ingeniørgeologi, bergmekanikk, geoteknikk og hydrogeologi, kan vi gjøre vurderinger, planlegge og prosjektere utbygging av tunneler og bergrom.

I tillegg til særskilt kompetanse som utvikler av Q-systemet, en av verdens mest kjente metoder for klassifisering av bergmasser og sikringsbehov, har NGI omfattende kompetanse på bruk av andre klassifiseringsmetoder. Vi har ledende ekspertise i bruk av avanserte beregningsmodeller for bergmasser, hvor deformasjoner, spenninger, vannstrømning, samt effekt av ulike sikringstiltak beregnes.

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen på NGI innen ingeniørgeologi og bergteknikk konsentreres om følgende emner:

  • verifisering av tung bergsikring
  • verifikasjon og dokumentasjon av tunnelstabilitet
  • svartskifer/alunskifer (black shale)

Q-systemet - gratis app for nedlasting

Q-systemet er et klassifikasjonssystem for bergmasser med hensyn til stabilitet av tunneler og bergrom. Systemet er opprinnelig utviklet ved NGI, og brukes i stor utstrekning, både i Norge og internasjonalt. En egen app for Q-systemet (bergklassifisering og sikringsbehov) er nå ferdigutviklet og klar for gratis nedlasting. Se mer om Q-systemet og Q-app under "Les mer om".

Norges tunnelgeologi

NGI Bok Tunnelteknologi

Boken "Norges tunnelgeologi", forfattet av pensjonert NGI-ansatt, Fredrik Løset, gir en omfattende beskrivelse av forskjellige tunneler og bergrom og en systematisk gjennomgang av geologien og utfordringene for tunnelbygging i Norge.

Boken kan bestilles via NGIs Dokumentsenter, og koster kr 570,- inkl. frakt. Interesserte kan sende e-post til doksenter@ngi.no.