Gjennom årene har NGI blitt et unikt kunnskapssenter for offshore geoteknikk, fundamentdesign og overvåking. Med framveksten av havvind er NGIs kompetanse og erfaring etterspurt av alle store utviklere fra både Europa, USA og Asia.

I dag er NGI en av de ledende leverandørene til industrien for havvind og har levert en rekke tjenester til nesten halvparten av alle vindparker til havs over hele verden.

 

 
Geo-assistanse som spenner over hele livssyklusen for utvikling av havvind

   

Karakterisering av havbunnen

 • Geologisk og geofysisk kartlegging, integrert bakkemodellering, vurdering av geohazards
 • Offshore grunnundersøkelser og in-situ testing og sondering
 • Avansert geoteknisk laboratorietesting og tolkning av data

Geoteknikk

 • Nedgraving av transportkabel og analyse av tilbakefyllingsprosess
 • Studier av fundamentkonsepter og gjennomføring av modellforsøk
 • Fundamentering og forankring av gravitasjonsstrukturer, jackets (fagverksplattformer), monopeler, bøtefundamentering og tradisjonelle ankere
 • Modellering og analyse av samspillet mellom struktur, fundament og sjøbunn.

Fundamentering og bistand ifm. installasjon

 • Planlegging av installasjons og prosessoptimalisering
 • Design av kontroll- og overvåkningssystem for installasjon
 • Feltbistand og rådgivning ifm. fundamentinstallasjon

Operasjonell overvåking i driftsfasen

 • Struktur- og miljømessige overvåkingssystemer
 • Beregning og analyse av tilstand i driftsfasen
 • Oppfølging av overvåking i driftsfasen

Livsforlengelse og demontering

 • Integritetsvurdering av fundamenteringen
 • Revurdering av eksisterende støttestrukturer
 • Geoteknisk analyse av ekstraksjons- og fjerning av fundamentering/forankring.