Ofte overvåkes livsløpet til konstruksjonene. Eksempler på dette er den omfattende instrumentering av fyllingsdammene i Norge, store broer og offshore plattformer og installasjoner. Målesystemene er operative fra bygge- og installasjonsfasen og benyttes også til å overvåke konstruksjonene gjennom hele levetiden, under alle slags værforhold.

Anvendelse av instrumentering

Andre områder hvor instrumenteringskunnskapen vår benyttes er blant annet ved måling, overvåking og varsling:

 • vanntrykket i grunnen (poretrykk)
 • naturskade fra rystelser og skred
 • forurensning i grunn og grunnvann
 • vibrasjoner og støy fra samferdsel
 • lokale vær- og klimaforhold
 • spesielle undersøkelser av grunnforhold i jord og fjell
 • gasslekkasjer fra og på sjøbunnen
 • nøyaktig innmåling av preinstallerte fundamenter, slik at konstruksjoner kan produseres med nøyaktige mål for å passe til fundamentet

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen innen instrumentering konsentreres for tiden rundt nye og bedre løsninger for trådløs overvåking. Ny forskning innen fjernovervåking der satellitter kontinuerlig sender data til målestasjoner, gjør det mulig å overvåke større områder og over store avstander på en effektiv måte.

I tillegg arbeider vi med:

 • utvikling av overvåkingssystemer for fysiske prosesser i naturen
 • bruk av fiberoptiske målemetoder og mikroseismikk for rasovervåking av fjelltunneler
 • bruk av satelittbårne radardata for ras- og skredvurdering og overvåking av store bygg.