Gigapanet som er vist her består av 1,6 milliarder piksler og er satt sammen av 170 bilder tatt med et standard digitalt speilreflekskamera med en 400 mm fastlinse.

Anvendelser

Et gigapan er et oversiktsbilde av området som skal undersøkes samtidig som det gir brukeren mulighet til å zoome mange ganger inn i bildet og undersøke detaljer med utrolig høy oppløsning. Gigapan egner seg derfor til å kartlegge skrenter og skråninger der det er fare for steinsprang eller skred. Med et gigapan kan ingeniørgeologen nærmest ta med hele fjellsiden inn på kontoret å studere den i detalj. Gigapan-systemet består av et godt speilreflekskamera, en god fastlinse og en Gigapan-robot. Systemet er enkelt å sette opp i felt, og et panorama tas i løpet av 10-30 min avhengig av antall bilder som skal tas.
Farekartlegging av steinsprang ved NGI foregår ofte ved at de fordelene gigapan gir i visuell inspeksjon kombineres med et LiDAR-scann tatt fra samme posisjon. Dette gir bedre forståelse av fjellsidens tredimensjonale struktur, og det er mulig å måle avstander og volum. Gigapan er også nyttig når LiDAR-modeller skal georefereres.

Etterprosessering av alle enkeltbildene er en viktig del av arbeidsflyten. Alle bildene i gigapanet prosesseres for å fremheve skygger og kontraster og overflatestrukturer best mulig. Når bildene sammenføyes bygges det en pyramidalsk datastruktur slik at både hele gigapanet og områder som zoomes inn kan lastes inn lynraskt, alt etter hva brukeren ønsker å se på. Det ferdige gigapanet lastes til slutt opp til et visualiseringsprogram på internett (på www.gigapan.com) slik at kunden har direkte tilgang til hele gigapanet fra hvor som helst.

NGI Gigapan 590

Utstyr og programvare i bruk av NGI

  • Canon EOS 5D Mark II
  • Canon 400 mm 5,6 L linse
  • Canon 135 mm 2,0 L linse
  • Gigapan EPIC Pro robot
  • Adobe Photoshop Lightroom
  • Gigapan Stitch og Uploader

Gigapan-relaterte tjenester

  • Storskala kartlegging og overvåking av skred og steinsprang
  • Drapering av detaljerte foto over 3D-terrengmodeller
  • Supplementerende verktøy i LiDAR-undersøkelser