Teknologien har vært i bruk siden tidlig/midten av 2000-tallet, og er et nyttig supplement til ulike overvåkningssystemer eller som enkeltstående overvåkning av utsatte fjellsider.  Kampanjer gjentatt over en viss periode kan kvantifisere både størrelse og bevegelsesmønster i ustabile fjellsider eller subsidens/setninger. Radaren kan også brukes til kontinuerlig overvåkning av ustabile fjellsider, slik at en eventuell akselerering i bevegelsen kan detekteres og varsles.

I likhet med satellittbasert radarovervåkning (InSAR), brukes forskjellene i radarsignalet mellom scener tatt på ulike tidspunkt for å detektere forflytning. Bakkebasert radar har, i motsetning til satellittbasert, en fast plassering for alle målinger på en lokalitet, slik at det ikke blir noen bidrag fra terrenget i radarsignalet. Slik minskes feilkildene i målingene og muliggjør bruk av alle dataene over en lang tidsperiode.

GPRI på NGI NGIs aktiviteter tilknyttet bakkebasert interferometrisk radar er i hovedsak fokusert på deteksjon av bevegelser i bratte fjellsider. Målet er å identifisere områder med forflytning, kvantifisere størrelsen på denne forflytningen og å overvåke eventuelle akselerasjoner. Det er også mulig å overvåke infrastruktur og andre typer konstruksjoner.