Hva er GPR?

GPR baserer seg på å sende høy-frekvente (typisk flere MHz opp til et par GHz) elektromagnetiske bølger inn i et materiale og deretter måle hvor lang tid eventuelle reflekterte bølger bruker tilbake igjen samt disse bølgenes signalstyrke. Refleksjoner forekommer dersom bølgene går inn i et nytt materiale med ulik elektrisk ledningsevne og elektrisk permittivitet enn det forrige. Styrken på det reflekterte signalet avhenger av kontrasten i dielektrisitetskonstanten og i ledningsevnen mellom de to materialene. For eksempel betyr dette at en bølgepuls som går fra tørr sand (dielektrisitet 5) til våt sand (dielektrisitet 30) vil gi en meget sterk refleksjon, mens en puls som går fra tørr sand til kalkstein (dielektrisitet 7) vil gi en relativt svak refleksjon.

Høyere frekvenser tillater høyere oppløsning, men slike bølger rekker til gjengjeld ikke så langt ned i bakken. Lavere frekvenser gir dårligere oppløsning men penetrerer derimot dypere. Derfor er det svært viktig å velge riktig antenne for det aktuelle problemet.

De elektriske og dielektriske egenskapene til grunnen bestemmer hvor mye radarsignalene dempes. Veldig elektrisk ledende materiale som leire og saltvann utøver svært stor dempning på signalet og penetreringsdybden er svært begrenset under slike forhold.

NGIs system og standardantenne (200 MHz) gir omtrent 9 m penetreringsdybde under optimale grunnforhold.

Prinsipp for virkemåten til GPR: Antennen trekkes langs bakken og produserer et sanntidsbilde av det reflekterte signalet som viser signaturen av f.eks. nedgravde objekter. Hentet fra www.geophysical.com

Anvendelsesområder:

 • Løsmassetykkelse
 • Bergkvalitet
 • Identifikasjon av nedgravde objekter (oljefat, rør e.l.)
 • Undersøkelse av forurenset grunn
 • Arkeologiske undersøkelser
 • Lagdeling i grunnen
 • Lagdeling i snø (fasthet, snødybde m.m.)
 • Identifikasjon av hulrom
 • Ikke-destruktiv testing

NGIs utstyr:

 • GSSI- SIR 4000 (styringsenhet) og en 200 MHz antenne. Antenner med forskjellige frekvenser (16 MHz til 2,6 GHz) kan benyttes i tilfeller der 200 MHz ikke er egnet.  (http://www.geophysical.com/products.htm)
 • NGIs proprietære stegfrekvens-radar (300 kHz til 3 GHz) er utviklet og produsert på NGI siden 1989 og eksporteres til hele verden. For anvendelser som krever mer enn kommersielle GPR-verktøy er i stand til kan NGI-radaren benyttes med skreddersydde antenneløsninger.

Programvare: