Store områder, skråninger og blottlagt fjell kan kartlegges med centimeternøyaktighet på kort tid og med begrensede kostnader.  Dronebildene brukes til å lage digitale overflatemodeller og 3D-punktskyer.  Videre analyse kan gi volumestimater, endringsgjenkjenning og flerbånds bildeklassifisering.  Noen eksempler på bruksområder presenteres nedenfor.

Drone derived 3D Model

Blottlagt fjell som henger over en hovedvei på Vestlandet med et volum på 660 kubikkmeter beregnet av en 3D-modell basert på dronebilder.

 
NGI drone application picture 2

Tomteplanering og måling av deponeringsvolum for et deponi utarbeidet fra dronebilder og representert ovenfor som (a) en fotorealistisk ortografisk projeksjon, og (b) en høyoppløselig digital overflatemodell.

Ryggfonn avalanche web

En 3D-modell av et snøskred kartlagt med en drone

NGIs ekspertise

NGI har siden 2015 brukt drone både i kommersielle og forskningsrelaterte prosjekter. Forskningsprosjektene har i hovedsak sett på hvordan man kan bruke droner innen geofarer og generell geologisk/geoteknisk visualisering/kartlegging. I dag (2021) har NGI droner av forskjellig størrelse og med forskjellige sensorer.  De minste dronene brukes som et hjelpeverktøy i felt, mens de litt større brukes til fotogrammetri og til å bære forskjellige typer sensorer.  For NGI er droner et verktøy vi har og kommer til på ha stort fokus på i årene som kommer.

Tjenester relatert til dronebruk

  • 3D-visualisering/-kartlegging med høy oppløsning
  • Volumberegninger
  • Automatisk deteksjon av sprekkesett
  • Overvåking av skråningsstabilitet
  • Multispektral visualisering/kartlegging og termisk infrarød avbildning
  • Godkjent norsk droneoperatør (RO1)
  • Opplæring i bruk av droner innen geovitenskap

Utstyr som brukes ved NGI

Luftfartøy: DJI Phantom-serien (Phantom 4 Professional, Phantom 4 RTK), DJI Mini 2

Sensorer: RGB-kameraer, Parrot Sequoia multispektralt kamera, FLIR termisk kamera

Programvare: Profesjonell 3D modelleringsprogramvare (Agisoft Metashape Pro, InnovMetric Polyworks, Maptek PointStudio); profesjonell programvare for analyse og visualisering/kartlegging av geodata (Esri ArcGIS-produkter, Trimble eCognition)