NGIs personell er mye i felt, og en viktig del av jobben er å samle inn stedfestet informasjon.  Tradisjonelt er det brukt penn og papir med eventuell støtte av en håndholdt GPS.  Smarte enheter med direkte tilgang til NGIs GIS-infrastruktur fra felt brukes etter hvert i større grad. Brukerne kan da redigere direkte på dataene i NGIs sentrale GIS-databaser mens de er i felt, samtidig som de kan få med seg viktig informasjon ut i felt som støtter avgjørelsene som tas under befaringen. Innsamling av data på denne måten sikrer bedre samarbeid, gjenbruk, færre ledd som kan innføre feil og at dataene er tilgjengelig for bruk med en gang man er tilbake fra felt.

Presisjonen på de innsamlede feltdataene er også viktig i mange av NGIs prosjekter.  Bruken av kartverkets C-POS tjenester sikrer oss høy nøyaktighet.

NGI FeltGIS

Innsamling av feltdata ved hjelp av høypresisjons-GPS og kartverkets C-POS tjeneste

NGIs ekspertise

  • Publisering av kartdata for visualisering i felt
  • Tilrettelegging av tjenester for datainnsamling i felt
  • Etablering og drift av GIS-infrastruktur
  • Innsamling av høypresisjonsdata (C-POS) fra felt

Programvare

  • ArcGIS desktop
  • ArcGIS Server
  • ArcGIS Online
  • Diverse applikasjoner for bruk i felt
  • Geocortex