NGI har lang erfaring og spisskompetanse innenfor standardisering av geografisk informasjon, og kan levere data i henhold til nasjonale standarder og spesifikasjoner. Dette bidrar til økt nytteverdi for oppdragsgiver og for samfunnet som helhet.  Standardiserte leveranser gjør det enklere å gjenbruke og dele informasjonen, ikke bare til opprinnelig formål men også til fremtidig forskning og innovasjon.

En konseptuell informasjonsmodell basert på ISO 19100-serien sikrer kvalitet og menneskelig forståelse, og gjør at geografisk informasjon blir en verdifull ressurs for samfunnet. NGI har vært prosjektleder for arbeidet med standardisering av geoteknisk informasjon, og har også bistått offentlige aktører med etablering og strukturering av interne datasett og databaser.

NGI forvalter grunnundersøkelser i en geografisk database som er utformet med basis i den standardiserte informasjonsmodellen. Denne informasjonen er tilgjengelig for alle NGI sine prosjekter og ansatte og bidrar til et forbedret planleggingsgrunnlag ved utbygginger og ved naturskade.