Aktive og passive forankringer

Det finnes aktive og passive forankringer. Med aktive forankringer menes forspente ankere der strekkraften etableres ved spenning av en fri stag lengde mot ankerhodet. Forankringskraften etableres uten ytterligere deformasjoner i grunnen. Med passive forankringer menes at et stag eller bolt som ved installasjonen er spenningsløs og som først aktiveres når grunnen langs forankringen deformeres.

Eurocode 7 - Ankere

Dimensjoneringsstandarden, Eurocode 7, gir regler for dimensjonering av aktive forankringer i kapittel 8, "Ankere". Passive forankringer er heller stemoderlig behandlet i samme standard, med el liten merknad om at de kan dimensjoneres som pæler, altså etter kapittel 7.

Midlertidige og permanente forankringer

Det skilles mellom midlertidige og permanente forankringer. Skillet er satt ved dimensjonerende levetid mindre eller mer enn to år. Utførelsesstandarden NS-EN 1537 for aktive ankere gir krav til korrosjonsbeskyttelse av permanente forankringer.

Stag

Staget mellom ankerhodet og forankringselementet er oftest av stål, men også fiber glass, karbon eller kevlar er benyttet. Stag av stål, kan være vaier eller lisser av trukket ståltråd eller helvalsete stålstenger.

Enkel fjellbolt

Ankerhode

Ankerhodet består oftest av en underlagsplate og en mutter for stanganker eller plate og kiler for innfesting av vaier eller lisser. Stag av stålstenger krever et sfærisk opplagring for utligning av vinkelavvik. Vaier eller lisser er så myke at de kan ta opp vinkelavvik uten spesiell forholdregler.

Forankringselement

Forankringselementet er oftest en lengde av stager der strekkraften overføres til grunnen gjennom skjærspenninger (heftspenningen) fra stag og til mørtelomstøpning og videre fra mørtel til grunnen langs borehullet. Forankringselementet er oftest i strekk, men kan også være i trykk (demonterbare ankere).

Bolter

Bolter som benyttes til sikring av berggrunnen i skjæringer eller bergrom er som oftest en passiv forankring, Dersom bolten installeres i takt med utsprengning av en skjæring eller tett på stuffen i et bergrom vil de få en betydelig forspenning etter som berggrunnen deformeres ved videre sprenging.

Selvborende forankringer

Selvborende forankringer er en type som kombinerer boreutstyret, krone og borestang, med forankringselementet og staget. Fordelen er at borevæsken, mørtelen, stabilisere borehullet samtidig som mørtelen forankrer staget til grunnen.

Samvirke

En forankringer er en konstruksjon som krever forståelse av samvirket mellom konstruksjonen og grunnen. De fleste forankringer i Norge er forankret i berg. Det er sjelden at forankringer avsluttes i jord. Et unntak er "dødmann"-forankringer. Forankringer i fast jord og løst berg er vanlig i andre himmelstrøk.