Vanlige bruksområder er for eksempel avstivning av ulike typer støttekonstruksjoner som spunt og sekantpelevegg, jordnagling, forankring av fundamenter på løsmasse eller berg, samt bergsikring i tunneler og skjæringer.

NGI har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet en unik kompetanse og erfaring innenfor prosjektering av forankringer i jord og berg. Denne kompetansen benyttes aktivt i prosjekter for å komme frem til optimale og pålitelige tekniske løsninger for våre oppdragsgivere.

Manglende forankring brudd cropped

Eksempel på utglidning på grunn av mangelfull forankring

Vi bidrar til videreutvikling av faget gjennom samarbeid med universitet, byggherrer og entreprenører, og spisskompetansen omfatter blant annet:

  • Samvirke mellom grunn og forankring
  • Midlertidige og permanente forankringer
  • Passive og aktive forankringer
  • Materialvalg og materialoppførsel.