I NGI Digital jobber vi med green field utvikling i skyen og vi har hatt muligheten til å bygge opp en arkitektur og tech stack fra bunnen av basert på state of the art teknologi- og arkitekturvalg. Dette gjør at vi opplever høy produktivitet og har minimalt med teknisk gjeld.

Alle våre tjenester kjører i dag i Azure på Kubernetes og vi bygger modulære løsninger basert på mikrotjenester. I backend bruker vi hovedsaklig Python som programmeringsspråk og i frontend bruker vi primært React. Vi automatiserer alt som kan automatiseres og jobber mye med å optimalisere verdikjeden for kontinuerlige leveranser slik at vi kan produksjonssette så hyppig vi ønsker. Vi benytter også et nøye utvalgt sett av verktøy for profilering, feilsporing, overvåkning, autentisering, identitetstjenester og andre typer infrastrukturtjenester.

Utviklerne i teamet vårt har stor grad av frihet til å prøve ut ny teknologi og jobber kontinuerlig med å forbedre tech stacken og valg av ulike teknologikomponenter. Vi jobber også mye med ulike typer verktøy for data science og maskinlæring, samt kartteknologier som OpenLayers,  Leaflet og GIS.

Litt om teknologien vaar tech stack image 800