NGI Digital ivaretar NGIs aktiviteter og behov for digital innovasjon og utvikling og har som mål at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Her jobber utviklere, produkteiere, infrastrukturspesialister og geofaglige ressurser sammen for å levere nye løsninger internt i NGI, ut til kunder og gjennom forskningsprosjekter. Gjennom våre løsninger skaper vi økt konkurransekraft, økt kundeverdi og nye forretningsmuligheter.

NGI Digital består av to avdelinger. IT-utvikling jobber med innovasjon og utvikling av nye løsninger i skyen. IT-drift har ansvaret for drift og infrastruktur av alle IT-løsningene til NGI og tilbyr infrastrukturtjenester til forsknings- og kundeprosjekter.

NGI Digital utvikler GeoHub som er NGIs skyplattform for digitalisering av geofaglige prosesser og data. Kjernen i GeoHub er en moderne dataplattform og en rekke digitale produkter som digitaliserer de ulike stegene i den geofaglige verdikjeden. Gjennom GeoHub øker vi kvaliteten og effektiviteten i arbeidsprosessene, oppnår en høyere grad av automatisering, muliggjør helt nye typer digitale kundeleveranser og sikrer godt strukturerte data med høy kvalitet som enkelt kan gjenfinnes og gjenbrukes.

NGI Digitale tjenester NO 800

GeoHub digitaliserer geofaglige prosesser fra planlegging, til gjennomføring og leveranser

GeoHub er en moderne skyplattform bygget på cloud native og Microsoft Azure. Verktøyene som utvikles på plattformen har webbaserte brukergrensesnitt, er bygget på mikrotjenester og snakker med hverandre gjennom maskinelesbare grensesnitt (APIer). Dataene som lagres i plattformen har veldefinerte datamodeller som muliggjør gjenfinning og gjenbruk over tid. Plattformen er utviklet basert på en rekke tekniske felleskomponenter og arkitekturvalg noe som forenkler og standardiserer hvordan de ulike løsningene på plattformen bygges.