Vi utfører følgende type studier innen CO2 lagring:

 • Laboratorie testing. Direkte skjærforsøk for måling av friksjonsegenskaper og strømning langs sprekker og forkastninger. Triax tester tilpasset trykk og temperatur for injeksjon av superkritisk CO2, med måling av akustikk og resistivitet. Triax testing i CT scanner for visualisering av CO2 strømning. Akustiske Emisjons forsøk for testing av mikroseismisk potensiale. 
 • Integritet av takbergart og forkastninger. Analyse av laboratorie- og felt data kombinert med numeriske analyser (FEM, CO2/flerfase strømning, HTM) for vurdering av risiko for oppsprekking av takbergart, reaktivering av forkastninger, CO2 lekkasje og indusert seismisitet.
 • Monitorering. Utvikling og testing av akustiske og kjemiske sensorer for å monitorere utslipp ved sjøbunn. Tolkning og inversjon av laboratorie- og feltdata kombinert med numeriske analyser for anvendelse i monitorering av CO2 injeksjon på feltskala (EM, 4D seismikk, gravimetri og passive seismikk/mikroseismikk, InSar). 

Norge har en ledende rolle i internasjonal forskning knyttet til CO2 lagring i undergrunnen.  NGI deltar i flere NFR prosjekter under CLIMIT programmet som er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. CLIMIT er et offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

NGI har deltatt i to forsknings sentere for miljøvennlige energi (FME);

 • SUCCESS, periode 2010-2018, der NGI var leder for arbeidspakke for monitorering.
 • NCCSperiode 2016-2024, der NGI er leder av arbeidspakke for "Structural Derisking" som omfatter integritet av takbergarter og forkastninger.

Andre aktive og nylig startede NFR prosjekter er:

 • NCCS – Industry driven innovation for fast track CCS deployment
 • IGCCS – Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North Sea
 • ACT4Storage – Acoustic and Chemical Technologies for offshore geological carbon storage
 • SPHINCSS – Stress Path and Hysteresis effects on Integrity of CO2 Storage Site
 • OASIS – Overburden Analysis and Seal Integrity Study for CO2 Sequestration in the North Sea

Mange av NGI sine forskningsaktivitetene rettes nå mot Smeaheia området øst for Troll-feltet ca. 50 km fra land i Nordsjøen som er valgt ut som CO2 lager i et fullskala demonstrasjons prosjekt. Statoil med partnerne Shell og Total har ansvaret for å utvikle lageret (https://www.gassnova.no/en/full-scale/storage).

NGI deltatt i følgende fullskala, pilot og demonstrasjoner gjennom ulike forskningsaktiviteter:

 • Fullskala CO2 lagring: In Salah (Algerie), Sleipner og Snøhvit (Norge)
 • Pilot: Longyearbyen CO2 lagring (Svalbard, Norge)
 • Demonstrasjon: Decatur Illinois (USA), Svelvik CO2FieldLab (Norge) 

I tillegg har NGI deltatt i en rekke tidligere forskningsprosjekter. En liste over CO2 relatert pilot prosjekter og forskningsprosjekter er gitt i lenken til høyre (Les mer om).

NGI CO2 Storage fig 1

Figur: Eksempel på geofysisk respons for CO2 strømning i sprekk, visualisering med CT skanner for sprekke åpning før og etter CO2 strømningstest i oppsprukket sandstein og CO2 strømningstest i heterogen sandstein (Alemu et al., 2013). Geomekanisk analyse av reservoar, takbergart og forkastninger og monitorering på feltskala.