Vårt strategiske mål er å ta ut mer og bedre informasjon fra geofysiske felt- og laboratoriedata gjennom for eksempel opp- og ned-skalering av resistivitet og hastighetsdata mellom felt og laboratoriet.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Bergartsfysiske laboratorietester og analyser av borehulls-logger
 • Modellering, inversjon og tolkning av geofysiske felt data (seismikk, elektromagnetisme (EM), gravitasjon, overflatebølger og /ledede bølger "guided waves" ol.)
 • Algoritmer for identifikasjon og optimalisering av systemer i undergrunnen
 • Mulighetsstudier for innovative konsepter og teknologier
 • Integrering av geofysikk og geomekanikk relatert til: 
       - Poretrykk-bestemmelse og 3D utbredelse 
       - 3D geomekaniske modeller  
       - Skjærbølgetolkning for geomekanisk/geoteknisk anvendelse 
       - 4D seismikk koblet til geomekaniske egenskaper og deformasjon

NGI har et verdensledende laboratorium med utstyr for standard geofysisk karakterisering samt forskningsfasiliteter for mer avanserte bergartsfysiske og geofysiske tester. Vårt laboratorium tilbyr oppsett for måling av hastighet og resistivitet (aksiell og radiell anisotropi), akustisk emmisjon og CT skanner for visualisering av deformasjon og strømming under forsøk.

Bergartsfysikk Triax CT CSEM
Triax-celle i CT skanner (venstre) og resultater fra CSEM-data-inversjon fra Sleipner CO2-injeksjon (høyre)