I dette ligger det at BIM innebærer 3D-modellering av det som skal designes, prosjekteres, bygges eller driftes, hvor informasjonen som ligger i modellen gir beslutningsgrunnlag og føringer for den aktuelle fasen. Modellene oppdateres også underveis i prosjektene, slik at de eksisterer både gjennom prosjektering, byggefaser og driftsfasen.

Digilev 3Dmodelle web2 700

Innenfor BIM er det begreper og betegnelser om ulike grader av dimensjoner, hvor følgende nivåer er de mest brukte:

  • 3D BIM: Det laveste nivået omfatter primært 3D-modellen med tilhørende informasjon
  • 4D BIM: På dette nivået tar man også inn tidsaspektet, det vil si at prosjektet kan planlegges tidsmessig eller at livsløpet er en del av modellen
  • 5D BIM: I tillegg til tid, kommer også kostnader for bygging/drift inn i modellen
  • 6D BIM: For en modell på dette nivået inkluderes også aspekter i tilknytning til bærekraft
  • 7D BIM: Øverste nivå innebærer at også drift/vedlikehold av det modellerte elementet planlegges og styres som en del av modellen.