Eksempler på tjenester og type forsøk som kan utføres er 

 • Klassifisering, prøvebeskrivelse og standard indeksering (vanninhold, egenvekt, kornfordeling, permeabilitet etc.)
 • CT-skanning
 • Avanserte spennings-tøynings styrkeforsøk:
  - Treaksialtesting
  - Skjærforsøk
  - Ødometerforsøk
  - Ringskjærforsøk
  - KO-ødometerforsøk med måling av horisontalspenning
  - Resonannssøyleforsøk
  - "Bender element"-forsøk (Gmax)

I tillegg utvikles spesialtester og modellforsøk etter behov, i samarbeid med oppdragsgiver. Forsøkstyper, utstyr og testprosedyrer velges med omhu avhengig av jord- og bergtype og hva som skal vurderes i gjeldende situasjon.

Forskning og utvikling

Kombinasjonen av høy kompetanse og høykvalitetsutstyr gir et unikt utgangspunkt for nyutvikling. Nye forsøkstyper for berg- og løsmasser utvikles og nye forsøksprosedyrer utprøves. Hovedmålet er å finne frem til de mest relevante jord- eller bergparametre som beskriver hvordan jord- eller bergprøven oppfører seg i aktuell situasjon og lasttilfelle.

For tiden pågår forsking innen:

 • DSS-utstyr
 • akustikkmålinger
 • automatisering av forskjellige forsøkstyper

I 2012 åpnet Schmertmann Research Laboratory (SRL). Dette er et geoteknisk forskningslaboratorium med avansert testutstyr. Formålet å studere grunnleggende oppførsel av løsmasser under forskjellig belastning. SRL vil med dette kunne tiltrekke seg forskere og studenter fra hele verden.

NGIs løsmasselaboratorie er akkreditert av Norsk akkreditering i henhold til NS-

EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringsomfanget kan sees her.