Generating PDF file

NGI|

Fagekspertise

NGI har omfattende ekspertise innen geofaglige problemstillinger og tilknyttede fagområder. Nedenfor er liste med link til aktuelle fagekspertiser, som beskriver fagområdet og gir eksempler på prosjekter hvor ekspertisen er anvendt, samt kontaktpersoner.