Gjennom årene har NGI hatt besøk en rekke anerkjente ingeniører fra utlandet som ønsket å fordype seg i Terzaghis metoder, prosjekter, erfaringer, liv og arbeid. En av disse besøkende, Professor Richard Goodman, forfattet boken "Karl Terzaghi: The Engineer as Artist" etter hans besøk i Terzaghi biblioteket.

Terzaghi biblioteket på NGI ble en realitet som et resultat av vennskap og årvåkenhet av NGIs første direktør, Laurits Bjerrum. Da Bjerrum besøkte Professor O. Frölich i Wien i 1957, observerte han Terzaghis etterlatte papirer stablet inn på et rom. Bjerrum skrev til sin venn Karl Terzaghi og spurte ham om han kunne se gjennom og katalogisere dokumentene, og deretter sende det til ham ved Harvard University.

Da sorteringen og katalogiseringen endelig var ferdig, ba Karl Terzaghi, som kanskje forstod den historiske verdien og potensielle fremtidige interesse for dokumentene, om at Bjerrum skulle beholde dokumentene og bruke dem som kildemateriale. Senere, og uten NGIs kjennskap, testamenterte Karl Terzaghi hele sitt arkiv med tekniske dokumenter til NGI. Så sent som i 1992, etter Ruth Dogget Terzaghi's bortgang, mottok NGI fortsatt dokumenter til Terzaghi biblioteket.

Terzaghi-samlingen

  • Vienna material (until 1940s)
  • Harvard material (until 1963)
  • Consulting reports, publications, manuscripts, notes
  • Diaries and agendas, autobiographical material, photographs, drawings by Terzaghi
  • Documents in Ruth Terzaghi's estate
  • Medals, tokens of appreciations (including honorary doctoral degrees)

Samlingen gir innblikk i Terzaghis personlighet, arbeidsmetoder, prestasjoner, hans forhold til andre kolleger, oppdragsgivere og aktiviteter som han verdsatte. Dokumentene og livshistorien hans viser en brilliant, uredd og entusiastiske personlighet, som dominerte alle miljøene i verden som arbeidet med jordmekanikk og fundamentering i flere tiår.

En anekdote om Karl Terzaghi og hans evne til raske og vittige svar er gitt av Cameran Merza, som hadde vært student på University of Illinois (1965-67). Han mintes at Don Deere eller Ralph B. Peck fortalte følgende:

Karl Terzaghi var oppnevnt som sakkyndig fagekspert i en rettssak (en gang i slutten av 1950-årene). Motpartens advokat siterte Terzaghi fra hans bok fra 1943 – Theoretical Theoretical Soil Mechanics - og spurte Terzaghi om han hadde skrevet det gjengitte sitat. Terzaghi sa "Ja". "Så," svarte advokaten triumferende, "det vitnesbyrd du fortalte retten tidligere motsier det du skrev i boken, gjør det ikke det, Dr. Terzaghi?". De i rettssalen som kjente Terzaghi ble overraskende stille inntil Terzaghi svarte: "Min Herre, tror De virkelig at jeg er slik en grønnsak at jeg ikke har lært noe nytt siden den gang??".

Studier av Terzaghi's dokumenter

Gjennom årene har NGI tatt imot forskere og utøvende ingeniører som ønsket å studere samlingen og verk av Karl Terzaghi. Totalt 18 geotekniske kolleger har kommet for å studere i biblioteket som Terzaghi-stipendiater (lenke). Professor Richard E. Goodman var en av disse "Terzaghi fellows" i midten av 1990-årene. Han besøkte NGI over flere perioder, og skrev en biografi, "Karl Terzaghi: The Engineer as Artist" (se bilde under).

NGI

Besøke Terzaghi biblioteket

Informasjon og spørsmål om å besøke Terzaghi biblioteket kan sendes til dokumentsenter@ngi.no.