I midten av 1990-tallet var Ralph Peck ute etter et sted han kunne plassere sine mange prosjektarkiver. Etter å bli kjent med Terzaghi biblioteket på NGI og oppleve hvordan biblioteket var et livlig møtested for tekniske møter, donerte Professor Ralph Peck alle sine dokumenter til NGI for etableringen av Peck biblioteket.

Peck biblioteket ble åpnet i 2000 i nærvær av Ralph Peck selv og hans barn Nancy Peck Young og Jim Peck.

Mens Karl Terzaghi var en nær venn av NGIs første direktør, Laurits Bjerrum, ble Peck også en nær venn av NGIs to påfølgende direktører, Kaare Høeg og Suzanne Lacasse. Alle tre arbeidet i USA på 60- og 70-tallet, og ble da kjent gjennom forskning og interesse for jords egenskaper og oppførsel, og for fundamentering. Ralph Peck hadde også skrevet en rørende hyllest til Laurits Bjerrum anledning Laurits' altfor tidlige død i 1973.

Ralph Peck var profesjonelt aktiv helt frem til sin død i 2008 (han ble 96 år). Peck's datter Nancy Peck Young inviterte NGI-representanter til Ralph Peck's hjem, slik at gjenværende arkiver med arbeidsfiler ble samlet og kompletterte den historiske Peck samlingen.

NGI

Ralph B. Peck og Suzanne Lacasse (daværende NGI adm.dir.) ifm. åpningen av Peck-biblioteket i 2000.

NGI Publikasjon 207 og bøker til ære om Ralph B. Peck

I anledning åpningen av Peck biblioteket, publiserte NGI Publikasjon 207, "Professor Ralph B. Peck - Engineer, Educator, a Man of Judgement", en biografi og bibliografi over Ralph Peck og historien om hendelsene som førte til etableringen av Peck biblioteket. Peck's profesjonelle og private liv er også oppsummert. Publikasjon 207 ble utarbeidet av Elmo DiBiagio og Kaare Flaate, som begge var doktorgradsstudenter på University of Illinois, under Ralph B. Peck.

I 2003 publiserte Elmo DiBiagio og Kaare Flaate, sammen med Kåre Senneset, også en bok om livet og arbeidet til Laurits Bjerrum: "Lauritz Bjerrum - mer enn en ingeniør".

NGI var også en bidragsyter til John Dunnicliff og Nancy Peck Young sin bok:

 • "Ralph B. Peck, Educator and Engineer - The Essence of the Man" (2006).

To andre bøker ble også utarbeidet til ære av Ralph B. Peck.:

 • "The Art and Science of Geotechnical Engineering - At the Dawn of the Twenty-First Century: A Volume Honoring Ralph B. Peck", By E.J. Cording, W.. J. Hall, J.D. Haltiwanger, A.J. Hendron Jr., and G. Mesri, editors (1989). With Biography, Bibliography, and List of Doctoral Students.
 • "Judgment in Geotechnical Engineering-The Professional Legacy of Ralph b. Peck". By J. Dunnicliff and D.U. Deere, editors 1964 (reprint 1991).

Peck samlingen

 • Consulting reports, publications, manuscripts, notes
 • Diaries and agendas, autobiographical material, photographs
 • Personal scrapbook
 • Medals, tokens of appreciations (including honorary doctoral degrees), and the Medal of Science awarded by US President Gerald Ford.

Samlingen gir innblikk i Peck sin personlighet, arbeidsmetoder, hans mange rådgivningsprosjekter over hele verden, hans forhold til kolleger og oppdragsgivere, og aktiviteter han verdsatte. Dokumentene og hans livshistorie viser en samvittighetsfull, diplomatiske og omsorgsfull mann, som fortsatt er anerkjent som en av de beste læremestere i ingeniørfaget geoteknikk.

Her er noen sitater fra Ralph Peck, som viser eksempler på hans faglige filosofi og tenkemåte:

 • "An instrument too often overlooked in our technical world is a human eye connected to the brain of an intelligent human being."
  • Observation and Instrumentation (1972)
 •  "Theory and calculation are not substitute for judgement, but are the basis for sounder judgments."
  • A Man of Judgment (1969)
 • "No theory can be considered satisfactory until it has been adequately checked by actual observations."
  • The Teaching and Practice of Soil Mechanics (1960)
 • "The most fruitful Research grows out of practical problems."
  • The Direction of our Profession (1973)
 • "If something is discovered that does not agree with the hypothesis, rejoice! You can then really learn something new, you are on your way to an understanding of the problem."

Besøke Peck biblioteket

Informasjon og spørsmål om å besøke Peck biblioteket kan sendes til dokumentsenter@ngi.no.