Etter å ha registrert og opplevd Terzaghis arkivmateriale ble ivaretatt og tatt i bruk, bestemte også Terzaghis gode venn og kollega, Professor Ralph B. Peck fra University of Illinois, å gjøre det samme.

Nært forhold til NGI

Ralph B. Peck utviklet et meget nært profesjonelt og privat forhold til NGIs første direktør, Laurits Bjerrum. Etter Bjerrums død i 1973 beholdt han kontakten med NGI. Suzanne Lacasse, adm. direktør på NGI 1991-2011 fikk også et meget nært forhold til Peck.

NGI

Ralph B. Peck og Suzanne Lacasse (daværende NGI adm.dir.) ifm. åpningen av Peck-biblioteket i 2000.

Mot slutten av sin meget lange karriere valgte Professor Peck å donere sine vitenskapelige og prosjekt-arkiver til NGI. Dette resulterte i et tilsvarende bibliotek, Peck-biblioteket, ved siden av Terzaghi-biblioteket på NGI, åpnet i september 2000.

Publikasjon 207

I forbindelse med åpningen publiserte NGI Publikasjon 207, "Professor Ralph B. Peck - Engineer, Educator, a Man of Judgement", som forteller historien om hendelsene som førte til opprettelsen av Peck-biblioteket og Pecks profesjonelle og private liv.