NGI | Publikasjoner og bibliotek

NGI publiserer hvert år et stort antall fagartikler og diverse oppsummeringsrapporter fra FoU-prosjekter etc. Disse er tilgjengelig nedenfor, samt tilgang til den tidligere publikasjonsserien, rapporter og diverse videoer og informasjon om NGIs historiske samlinger.

Siste fagartikler

Investigation of leaching in steel fiber-reinforced shotcrete exposed to fresh and saline groundwater in a subsea road tunnel  

Manquehual, C. J., Jakobsen, P. D., Holter, K. G., De Weerdt, K., Bruland, A. (2022). Cement and Concrete Research, 163, 107011. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2022.107011


Experimental and Finite Element-Based Investigation on Lateral Behaviors of a Novel Hybrid Monopile  

Kim, J., Jeong, Y.-J., Park, J., Lee, J.-H., Kwak, T., Kim, J.-H. (2022). Energies, 15(23), 9095. https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/9095


Potassium chloride wells used as quick-clay landslide mitigation: Installation procedures, cost–benefit analysis, and recommendations for design  

Helle, T. E., Kvennås, M., Hamel, B., Strand, S.-A., Svanø, G., Bache, B. K. F., Gylland, A. S., Haugen, E., Sætre, C., Wiig, T., & Horn, A. (2022). Canadian Geotechnical Journal, 59(9), 1660-1678. https://doi.org/10.1139/cgj-2021-0230