NGI | Publikasjoner og bibliotek

NGI publiserer hvert år et stort antall fagartikler og diverse oppsummeringsrapporter fra FoU-prosjekter etc. Disse er tilgjengelig nedenfor, samt tilgang til den tidligere publikasjonsserien, rapporter og diverse videoer og informasjon om NGIs historiske samlinger.

Siste fagartikler

Håndtering av skredrisiko i et endret klima  

Kalsnes, B., Eidsvig, U. K., Heyerdahl, H., Piciullo, L., Solheim, A., Strout, J. M. & Hervé, V.. Håndtering av skredrisiko i et endret klima. 2022.


Evaluation and monitoring of man-made slope failure at Øysand, Norway  

Shin, Y., Choi, J. C., Quinteros, S., & Carlton, B.. Evaluation and monitoring of man-made slope failure at Øysand, Norway. 2022 / 2021.


How to avoid gas clogging in groundwater heat pump systems: a case study from the Lena terrasse system in Melhus, Norway  

Stenvik, L. A., Gjengedal, S., Ramstad, R. K., & Frengstad, B. S.. How to avoid gas clogging in groundwater heat pump systems: a case study from the Lena terrasse system in Melhus, Norway. 2022.