NGI | Publikasjoner og bibliotek

NGI publiserer hvert år et stort antall fagartikler og diverse oppsummeringsrapporter fra FoU-prosjekter etc. Disse er tilgjengelig nedenfor, samt tilgang til den tidligere publikasjonsserien, rapporter og diverse videoer og informasjon om NGIs historiske samlinger.

Siste fagartikler

Thixotropy of soft clay: A review  

Ren, Y., Yang, S., Andersen, K. H., Yang, Q., & Wang, Y.. Thixotropy of soft clay: A review. 2021.


Monitoring and imaging of active and passive CO2 seepage patterns  

Oye, V., Anell, I., Braathen, A., Dichiarante, A. M., Evans, J., Hafner, A., Liberty, L., Midtkandal, I., Petrie, E., Sauvin, G., and Skurtveit, E., Yelton, J., & Zuchuat, V. . Monitoring and imaging of active and passive CO2 seepage patterns . 2021.


Testing Tsunami Inundation Maps for Evacuation Planning in Italy  

Tonini, R.,..., Gibbons, S. J., Glimsdal, S., González-Vida, J. M., Løvholt, F., Macías, J., Piatanesi, A., Pizzimenti, L., Sánchez-Linares, C., & Vittori, E. . Testing Tsunami Inundation Maps for Evacuation Planning in Italy. 2021.